Jämsän vetovoimatekijät kyselyn tulokset

Jämsän kaupungin elinvoimaohjelman päivittämisen pohjaksi kysyttiin kuntalaisilta Jämsän vetovoimatekijöistä.

Kyselyn tausta

Jämsän kaupungin elinvoimaohjelman päivittäminen käynnistettiin ohjausryhmässä maaliskuun 7. päivä analysoimalla nykyistä elinvoimaohjelmaa. Ohjausryhmä halusi kuulla kuntalaisten mielipiteet Jämsän vetovoimatekijöistä.

Kyselyn tulokset

Kysely toteutettiin sähköisellä Webropol -lomakkeella aikavälillä 15.3-26.3.2023. Kyselyyn saatiin 66 vastausta ja vastaajista 85 % oli 30-65 -vuotiaita, yli 65 -vuotiaita oli 14 % vastaajista ja 1 % vastaajista oli 20-29 vuotiaita.

Jämsän vetovoimatekijät

Vastaajien mielestä Jämsän tärkeimmät vetovoimatekijät ovat sijainti liikenteellisesti (75 %), asuinympäristö (61 %) ja matkailutarjonta (56 %).

Miten lisäisit Jämsän vetovoimaa asumisessa?

Vastaajien mielestä asumisen vetovoimaa lisättäisiin parhaiten lisäämällä rantatonttien määrää, kunnostamalla asuntoja, uudisrakentamisella ja parantamalla joukkoliikennettä. Asumisen edullisuutta kannattaisi myös korostaa.

Miten lisäisit vetovoimaa yrittämisessä?

Vastaajien mielestä yrittämisen vetovoimaa lisättäisiin eniten tukemalla yrityksiä, nopeuttamalla lupaprosesseja, ilmaisilla tonteilla ja panostamalla keskustan viihtyvyyteen.

Miten lisäisit Jämsän vetovoimaa matkailussa?

Puolestaan matkailun saralla vastaajat lisäisivät vetovoimaa kylpylän, Himoksen, Päijänteen, luontomatkailun ja reitistöjen kehittämisen avulla. Vetovoimaisuutta voidaan lisätä myös tehokkaan markkinoinnin avulla.

Mitä Jämsästä puuttuu?

Vastaajien mielestä Jämsän keskustan viihtyvyyteen tulisi panostaa ja lisätä mm. erikoisliikkeiden määrää. Myös kylpylää, lasten sisäliikuntapuistoa ja työpaikkoja kaivattiin. Lisäksi vastaajien mielestä  yhteishenkeä ja rohkeutta voitaisiin Jämsässä parantaa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 100 euron lahjakortti ja arpaonni suosi Petri Valkeamäkeä. Paljon onnea Petrille!

Lisätiedot: Suunnittelija Katja Lahtinen, p. 040 728 5656, katja.lahtinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös