Jämsänjoen vesianalyysin tulokset

Jämsänjoessa havaittiin 19.8.2022 kalvomainen kerros veden pinnalla. Jätevesivaikutusta ei vedestä otetun näytteen tulosten perusteella ollut.

Jämsänjoessa havaittiin 19. elokuuta 2022 kalvomainen kerros veden pinnalla.

29. elokuuta näytteen analyysitulosten  mukaan sameus oli 7,2 (NTU), kiintoaine 30 mg/l ja kemiallinen hapenkulutus (CODMn) 28 mg O2/l.

Tuloksissa näkyy humuksen vaikutus, mutta jokivesissä ko. arvot vaihtelevat paljon. Jätevesivaikutusta ei tulosten perusteella vedessä ollut.

 

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Piia Koski p. 0400 243 351.

Jaa sosiaalisessa mediassa