Jämsässä aletaan selvittämään alueen asumispotentiaalia

Jämsän alueen rakennuskannan ja maankäytön nykytilaa sekä niiden potentiaalia selvitetään osana SASU-hanketta.

SASU-hankkeen ensimmäinen selvitystyö käynnistyy kesäkuun alussa. Jämsän alueen rakennuskannan asumispotentiaalin selvitys kilpailutettiin maalis-huhtikuussa ja työn toteuttajaksi valittiin FCG Finnish Consulting Group Oy.

Selvitystyön tavoitteena on Jämsän alueen asuntomarkkinoiden nykytilanteen kartoittaminen ja kehittämiskohteiden tunnistaminen. Tarkoitus on löytää keinoja edistää Jämsään muuttoa esimerkiksi rakennuskannan päivittämisen tai käyttötarkoituksen muutoksen avulla. Samalla selvitetään kaavoituksen ja maankäytön tulevaisuuden mahdollisuuksia, mm. tarkastelemalla nykyisen tonttitarjonnan houkuttelevuutta sekä asuinpaikan valintaan ja muuttohalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Asumisen nykytilaa tarkastellaan kattavasti kuntatasolta rakennuskantaan sekä asumisen palveluihin, toimintamalleihin ja prosesseihin asti. Valituista toimenpiteistä laaditaan konkreettinen toteutussuunnitelma.

Vuoden 2025 loppuun asti kestävä SASU – Sujuvan asumisen palvelut tukemassa yrittämistä, työtä ja sijoittautumista -hanke on osa äkillisen rakennemuutoksen Jämsä-pakettia. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Keski-Suomen liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahasta (AKKE).

Lue lisää SASU-hankkeesta: Sujuvan asumisen äärellä

 

Lisätietoja: Projektipäällikkö Piritta Koskinen, p. 040 615 2855, piritta.koskinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös