Jämsässä kehitetään pyöräpysäköintipaikkoja

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt rahoitusta Jämsän kaupungille pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Hankkeessa kehitetään Jämsän sataman, liikuntapuiston/maauimalan ja Uimahallin läheisyydessä sijaitsevia pysäköintipaikkoja. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on marraskuussa 2023.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt Jämsän kaupungille valtionavustusta pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Avustusta on haettu 55 272 euron kustannuksiin, myönnetyn avustuksen enimmäismäärä on 27 636 euroa.

Pyöräliikenne halutaan nostaa Jämsässä kilpailukykyiseksi kulkumuodoksi muiden kulkumuotojen rinnalle. Tärkeä osa pyörällä tehtyä matkaa on laadukas pyöräpysäköinti. Laadukkaat ja riittävät pyöräpysäköinnin järjestelyt ja niiden sijoittelu tarpeiden mukaisesti ovat selkeä merkki liikennemuodon arvostuksesta, mutta samalla myös pyöräilyn määrää lisäävä tekijä. Pyöräilijät arvostavat lähellä kohdetta sijaitsevia ja hyvillä lukitusmahdollisuuksilla varustettuja pysäköintipaikkoja.

Talvella 2021–2022 tehdyn asukaskyselyn mukaan pyöräpysäköinnissä on havaittu paljon puutteita. Oppilaitosten, julkisten palveluiden sekä joukkoliikenneasemien pyöräpysäköinnin parantaminen on todettu kävelyn ja pyöräliikenteen kehittämisen tarveselvityksessä yhdeksi kuudesta kehittämisteemasta.

Nyt käynnistyvässä hankkeessa parannetaan pyöräpysäköinnin olosuhteita kolmessa päivittäisen liikkumisen kannalta merkittävässä kohteessa. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 102 runkolukittavaa pyöräpaikkaa ja kahdessa kohteessa tarjotaan latausmahdollisuus yhteensä 16 sähköpyörälle. Pyöräpysäköinnin kokonaislaatua parannetaan runkolukitusmahdollisuudella, pyöränhuoltopisteillä ja sähköpyörien latausmahdollisuudella. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on marraskuu 2023.

Hankkeeseen sisältyvät kohteet:

  • Seppolan satama 42 runkolukituspaikkaa (leveä kaariteline). Lisäksi 8 sähköpyörälle akkulatauskaappi
  • Liikuntapuisto/maauimala 40 runkolukituspaikkaa (leveä kaariteline 32 paikkaa ja muu runkolukitusteline 8 paikkaa). Lisäksi pyörän huoltopiste.
  • Uimahalli 20 runkolukituspaikkaa (leveä kaariteline 12 paikkaa ja muu runkolukitusteline 8 paikkaa). Lisäksi pumppuasema ja 8 sähköpyörälle akkulatauskaappi.

 

Lisätietoja: Jämsän kaupunki, kaupungininsinööri Katja Rissanen, p. 040 846 9816.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös