Järjestöedustajien haku hyvinvointialueen järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimeen

Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä (* on saanut Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitukselta pyynnön ehdottaa järjestöedustajia perustettavaan Keski-Suomen järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimeen. Toimielimen toimikausi käynnistyy mahdollisimman pian ja kestää vuoden 2025 loppuun asti.

Vaikuttamistoimielimen tehtävät ja kokoonpano

Järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimen tehtäviksi on määritelty:
• Järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimen tehtävänä on osallistua hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja.
• Vaikuttamistoimielin osallistuu valmisteluun koskien hyvinvointialueen suunnitelmia ja toimenpiteitä keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
• Vaikuttamistoimielin arvioi järjestöjen ja seurakuntien toimintaedellytyksiä sekä hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja yhteistyörakenteiden toimivuutta.
• Vaikuttamistoimielin vaikuttaa aloittein, lausunnoin ja kannanotoin hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä järjestöjen ja seurakuntien kannalta.
• Vaikuttamistoimielin kehittää ja edistää hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä ja osallisuuden rakenteita.
• Vaikuttamistoimielimen tehtävänä on arvioida ja kehittää strategian mukaista kumppanuutta Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Hyvinvointialue pyytää Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytää ehdottamaan toimielimeen kaksitoista (12) järjestöedustajaa siten, että ehdotettu kokoonpano edustaa monipuolisesti ja moninaisesti keskisuomalaista sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestökenttää mukaan lukien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä tukevat järjestöt. Moninaisuudella tarkoitetaan erilaisuutta toiminnan rahoituksen, mittakaavan ja paikallisuuden sekä alueellisuuden suhteen. Vaikuttamistoimielimen jäsenille ei nimetä varajäseniä.

Järjestöedustajien lisäksi toimielimeen tulee kolme (3) seurakuntien edustajaa, joiden valintaprosessin hoitaa hyvinvointialue yhteistyössä seurakuntien kanssa. Järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielin kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Järjestöedustajien haku ja kriteerit

Kumppanuuspöytä pyytää nyt keskisuomalaisia järjestöjä ehdottamaan toimielimeen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestöedustajia mukaan lukien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä tukevat järjestöt.
Kumppanuuspöytä edellyttää ehdokkailta:
• laaja-alaista toimielimen tehtäviin liittyvää osaamista
• monipuolista tuntemusta ja ymmärrystä yhdistys- ja järjestötoiminnasta
• keskisuomalaisen toimintaympäristön tuntemusta
• kytköstä keskisuomalaisiin järjestöverkostoihin
• sekä resurssia osallistua ja sitoutua toimielimen työskentelyyn toimielimen toimikauden ajan.

Tehtävä edellyttää myös sitoutumista tiiviiseen yhteydenpitoon kumppanuuspöydän kanssa.
Järjestöedustajien haku on auki ajalla 8.–16.3.2023 klo 16.15. Järjestö tai useampi järjestö yhdessä voi ehdottaa edustajaa verkkolomakkeella (linkki hakulomakkeelle). Ehdokkaalta tulee olla suostumus. Vain määräaikaan mennessä tulleet perustellut ehdotukset huomioidaan. Päätöksen ehdotettavista järjestöedustajista tekee kumppanuuspöytä kokouksessaan 20.3.2023. Päätöksen nimeämisestä tekee aluehallitus.

 

Lisätietoja:

Kumppanuuspöydän hausta antaa lisätietoja Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän puheenjohtaja Petri Lehtoranta, petri.lehtoranta@kesli.fi sekä Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja ja kumppanuuspöydän jäsen Tiina Sivonen tiina.sivonen@kyt.fi.

Lisätietoja hyvinvointialueen pyynnöstä voi tiedustella palvelujohtaja Nina Peräseltä, Keski-Suomen hyvinvointialue nina.peranen@hyvaks.fi.

(* Keski-Suomen järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä on Keski-Suomen järjestöjen yhteistyöelimen, Järjestöareenan, valitsema ja sen tavoitteiden mukaisesti työskentelevä eri toimialojen järjestöjen edusta-jista koostuva vaikuttamis- ja asiantuntijaelin. Kumppanuuspöydässä ovat edustettuina mm. sote-, kulttuuri-, liikunta- ja työllisyysjärjestöt. Keski-Suomen liitolla ja Keski-Suomen hyvinvointialueella on edustus kumppanuuspöydässä.

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös