Kaupungilla harjoitellaan digitaalista turvallisuutta

Jämsän kaupungin henkilöstöä osallistuu kolmatta kertaa valtakunnalliseen kyberturvallisuuden Taisto-harjoitukseen 30. marraskuuta. Taisto on tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten hallinnan harjoitus, jossa häiriötilanteessa toimimista harjoitellaan kuvitteellisten tilanteiden kautta.

– Erilaiset häiriötilanteet, kuten esimerkiksi palvelunestohyökkäykset ja tietojen kalasteluyritykset ovat Suomessakin arkipäiväistyneet. Säännöllinen tilanteiden harjoittelu on edellytys sille, että voimme parantaa kykyämme suojata yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja mahdollisia uhkia vastaa, kaupunginjohtaja Hanna Helaste painottaa.

Harjoituksessa on mukana yhteensä noin 40 henkilöä kaupungin eri toimialoilta. Taisto-harjoituksen johtajana toimii Digi- ja väestötietovirasto (DVV). Harjoitus on suunniteltu yhteistyössä Keskusrikospoliisin, Kuntaliiton, Kyberturvallisuuskeskuksen, tietosuojavaltuutetun toimiston ja Turvallisuuskomitean kanssa. Harjoituksessa on huomioitu ajankohtaiset sisäiset ja ulkoiset digiuhat. Pääpaino on häiriötilanteiden johtamisessa, tilannekuvan muodostamisessa, päätöksenteossa ja viestinnässä.

Harjoituksen tarkempaa tilannekuvausta ei julkaista etukäteen, jotta tilanne olisi mahdollisimman yllätyksellinen ja samankaltainen kuin todellisuudessa.

– Jämsän kaupungin kyberturvallisuusharjoituksessa harjoitellaan tilannetta, jossa kaupungin järjestelmiin hyökätään massiivisesti, eli hyökkäyksen vaikutukset ovat laaja-alaisia, kaupungin tietohallintopäällikkö Heli Helminen paljastaa.

Vuosittain marraskuussa Digi- ja väestötietoviraston (DVV) järjestämä Taisto-harjoitus tarjoaa turvallisen tilaisuuden harjoitella, testata ja kehittää organisaation digiturvan toimintamalleja kuvitteellisten häiriötilanteiden kautta. Harjoitus on suunniteltu nimenomaan julkiselle sektorille.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 0400742751
Tietohallintopäällikkö Heli Helminen, p. 050 3774 888

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös