Kaupungin talousohjelman säästöjen vaikutuksia

Talousohjelmasta ja siihen kytkeytyvistä suunnitelluista tarkemmista säästötoimenpiteistä kerrottiin tänään medialle järjestetyssä tiedostustilaisuudessa kaupunginjohtaja Hanna Helasteen johdolla. Tilaisuudessa viranhaltijat, toimialajohtajat sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja vastasivat median kysymyksiin.

Toimialat ovat valmistelleet kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti yhteensä 11 miljoonan säästöohjelman siten, että vuonna 2024 tavoitteena on kahden miljoonan euron ja seuraavina vuosina kumuloituen kolmen miljoonan euron säästöt. Jos esitettyjä säästöjä ei toteuteta, talouden tasapainoa ei saavuteta missään vaiheessa ja taloussuunnitelmakausi jää 13,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Suunnitelluilla säästöillä on runsaasti vaikutuksia kuntalaisten palveluihin. Alla kerrotaan konkreettisesti keskeisimmistä vaikutuksista suunnittelukaudella vuoteen 2027 loppuun mennessä.

– Taloustilanne on Jämsässä vakava. Ohituskaistaa meillä ei ole, säästöhaasteet ovat hirmuiset. Tavoitteemme on kuitenkin pitää Jämsä Jämsänä, kaupunkina, jossa päätämme myös tulevina vuosina asioista itse, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti painottaa.

Suunniteltujen säästöjen vaikutukset palveluihin

Sivistystoimi
Kaupungin suurinta toimialaa edustavan sivistystoimen säästöt suunnitelmakaudella ovat yhteensä noin 4,4 milj. euroa. Vaikutukset ovat laajakantoisia koskettaen niin varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukiota sekä elämänlaatupalveluita.

Varhaiskasvatuksessa Peiponpesän Koivulinnan päiväkodin ryhmä lakkautetaan vuoden 2024 syksyllä. Puukilan päiväkoti muuttuu 2 ryhmäiseksi elokuussa 2026 ja Hallin päiväkoti elokuussa 2024.

Perusopetuksessa säästöohjelma sisältää muun muassa neljän kyläkoulun lakkauttamisen, Koskenpää, Länkipohja, Juokslahti lakkautetaan 1.8.2025 ja Kaipola 1.8.2026. Perusopetuksen tuntijakoa muutetaan siten, että oppilaat saavat vähemmän opetusta äidinkielessä, matematiikassa ja käsityössä. Liikuntapainotteinen luokka lakkautetaan. Ohjaajien työaika kohdennetaan koulujen työaikojen mukaisiksi. Tämä tarkoittaa mm. työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä osaan kesäajasta. Lukion tuntikehystä muutetaan ensi vuoden syksystä lukien. Lukio-opetus toteutetaan kolmisarjaisena, valinnaisia aineita vähennetään.

Elämänlaatupalveluja karsitaan. Kaupungin ylläpitämän liikennepuiston toiminta lakkaa. Kivipankin toiminta lopetetaan ja kiinteistö myydään. Uimahallin aukioloaikoja supistetaan. Kirjastoautopalvelu lakkaa ja auto myydään. Opistojen kurssiohjelmia tiivistetään ja taksoja korotetaan.

Elinvoimatoimiala
Elinvoimatoimialalla muun muassa luovutaan osallistavan budjetin toimintamallista. Maankäytön ja kaavoituksen sekä tonttipalvelujen tehtäviä järjestetään uudelleen. Asiantuntijapalveluihin varattua määrärahaa leikataan. Tonttipalvelujen ja kaavoituksen määrärahaleikkaukset ja henkilöstöjärjestelyt pidentävät käsittelyaikoja ja hidastavat mm. kaavoitusta.

Tyhjistä kiinteistöistä katkaistaan lämmitys, tai kiinteistöt myydään. Rakennusten kunnossapidon ja korjausten kustannuksia vähennetään. Yli 75-vuotiaiden liittymäauraukset lakkautetaan. Yksityistieavustukset puolitetaan. Hulevesien hallintaan liittyvät suunnitelmat jätetään toteuttamatta. Konekeskuksen määrärahaa pienennetään. Ilmanlaadun mittaukset lopetetaan. Latuja ajetaan vain yhdellä koneella viikonloppuisin, ylläpidettävien alueiden määrää supistetaan, leikkipaikkojen ja liikuntapaikkojen hoitotasoa heikennetään. Leikkipaikkojen ja liikuntapaikkojen karsimista valmistellaan.

Hallinto ja päätöksenteko

Kaupunginvaltuuston valtuutettujen määrää vähennetään seuraavalla vaalikaudella, kuten myös hallituksen ja lautakuntien jäsenmäärä. Puolet kokouksista toteutetaan etäyhteydellä. Konsernipalveluissa henkilöstösäästöt toteutuvat suunnittelukaudella eläköityvien suurella määrällä ja tehtäväkuvien yhdistämisellä. Vaihepalvelut lakkaavat. Koulutus- ja matkakustannukset minimoidaan. Hankkeita karsitaan ja markkinoinnista tingitään.

Käyttötalouden säästöjen lisäksi talouden tasapaino edellyttää verojen korotuksia. Esitys pitää sisällään korotukset kunnallisveroon ja kiinteistöveroon maapohjan, vakituisten asuinrakennusten sekä muiden asuinrakennusten osalta. Myös konsernirahastoa käytetään 6,9 miljoonalla eurolla talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 0400 742 751
Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti, p. 0400 447 383

 

Tiedotetta on päivitetty 3.10.2023 klo 17.30:  Puukilan päiväkoti muuttuu 2 ryhmäiseksi elokuussa 2026 ja Hallin päiväkoti elokuussa 2024.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös