Kaupungin­hallituksen päätöksiä 11. maaliskuuta 2024

Kaupunginhallitus päätti europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen järjestämisestä sekä teki muutamia nimeämisiä.

Esityslista 11.3.2024

Lausunto/Kimmo ja Ulla-Maija Jakobssonin hakemus osakuntaliitoksesta Oriveden kaupunkiin

Ehdotetaan kaupunginvaltuustolle, että osakuntaliitosta ei puolleta. Kuntajaon perusteet on jo aiemmin tarkasteltu kuntajakoselvityksessä Jämsä-Längelmäki-Orivesi. Tyytymättömyys palveluihin ei ole kuntarakennelaissa tarkoitettu peruste.

Kaupunginhallitus pyytää asiassa Oriveden kaupunginvaltuuston lausunnon ja toimittaa hakemuksen lausuntoineen Valtiovarainministeriöön.

 

Kiinteistön osto / 182-436-1-140 KOSKI / Säterintie 8, Jämsä

Kaupunginhallitus päätti ostaa kiinteistön 182-436-1-140 KOSKI. Kauppahinta on 48 000,00 euroa. Laadittava kauppakirja tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Kiinteistö sijaitsee erittäin keskeisellä paikalla Jämsän kaupungin keskusta-alueella osoitteessa Säterintie 8.

 

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit / ennakkoäänestyksen järjestäminen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien ennakkoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana seuraavissa paikoissa:

  • Jämsän Forum, Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä
  • Koivutie 4 liiketila, Koivutie 3, 42300 Jämsänkoski

Ke 29.5. klo 9-19
to 30.5. klo 9-19
pe 31.5. klo 9-17
la 1.6. klo 9-14
su 2.6. klo 10-14
ma 3.6. klo 9-19
ti 4.6. klo 9-19

  • Kuoreveden kirjasto, Lentoasemantie 1, 35600 Halli
  • Länkipohjan kirjasto, Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki

pe 31.5. klo 9-17
la 1.6. klo 10-14
ma 3.6. klo 9-19
ti 4.6. klo 9-19

  • Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää

to 30.5. klo 9-17

Vaalilain § 9:n mukaisesti laitosäänestys järjestetään sairaalassa ja ympärivuorokautista hoitoa antavissa toimintayksiköissä.

Laitosäänestys järjestetään myös seuraavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä:

– Koskentien palvelutalo ja pienryhmäkoti,

– Saksalan palveluasunnot sekä Kotimäen pienryhmäkoti.

– Linnakartanon ryhmäkodeissa sekä Linnakartanon alueen rivitaloissa asuvat äänestävät Linnakartanon päiväkeskuksessa.

 

Valtuustoaloite

Vastaus valtuustoaloitteeseen 5.9.2022/Keskustan kylät autioittava linja torpedoitava – kaikki kyläkoulut edelleen säilytettävä

Aloitteessa esitetään, että yhtään kyläkoulua ei lakkauteta ainakaan tällä vuosikymmenellä. Lisäksi esitetään, että kaupunki tehostaa panostustaan kylien elinvoiman ja houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Sivistyslautakunnan antamassa vastauksessa todetaan muun muassa, että asiasta on olemassa kaupunginvaltuuston lainvoimainen päätös (17.4.2019 § 17): Mikäli Koskenpään, Länkipohjan tai Juokslahden koulun oppilasmäärä vähentyy 30 oppilaaseen, niin kyseisen koulun lakkautusprosessi käynnistetään välittömästi siten, että koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Myös kaupunginvaltuuston päätös 11.12.2023 § 57 on lainvoimainen. Tuolloin päätettiin, että Koskenpään koulun lakkauttaminen ja Länkipohjan koulun lakkauttaminen poistetaan taloussuunnitteluvuodelta 2025 ja samalla määrärahat lisättiin taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027.

Kaupunginhallitus antoi sivistyslautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen tehtyyn aloitteeseen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se toteaa aloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Jämsän kaupungin yhdistysten ja vastaavien yhteisöjen toimielinten jäsenten valinta

Vesuri ry:n hallituksen jäseneksi valittiin Riitta Kangas.

 

Nimeämispyyntö Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakuntaan

Lotta Ahola nimettiin työllisyysalueen lautakunnan kokoonpanoa valmistelevaan työryhmään Ilkka Salmisen tilalle.

 

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Valtuuston päätökset pannaan täytäntöön. Kaupunginvaltuuston 4.3.2024 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä päätökset muutoinkaan ole lain tai asetuksen vastaisia.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Päivitys: Täsmennetty Lotta Aholan nimeämistä 12.3.2024 klo 7.29

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös