Kaupunginhallituksen päätöksiä 12. kesäkuuta 2023

Talouden tasapainostusohjelman valmistelu päätettiin aloittaa. Lisäksi linjattiin säästötavoitteet ensi vuodelle ja talousarviovuosille 2025 ja 2026.

Esityslista 12.6.2023

 

Talouden tasapainottamisohjelman käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainottamisohjelman valmistelun ja valtuutti talouspalvelut laatimaan yhdessä kaupungin viestinnän kanssa kustannustietoisuuden ohjeistuksen.

Tasapainottamisohjelman valmistelun käynnistämisellä velvoitetaan toimialoja hakemaan muutosta kustannuskehitykseen tai tuottokertymään jo vuodelle 2023.

Taloussuunnitelmavuosien ennusteet ovat raskaasti alijäämäisiä ja talouden tasapainon saavuttaminen lainmukaisessa ajassa näyttää erittäin vaikealta.

 

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2024 – 2026 laadintaohjeet

Talousarviovuodelle 2024 asetettiin yhteensä kahden miljoonan euron säästötavoite ja taloussuunnitelmavuosille 2025 ja 2026 vuositasolla kolmen miljoonan euron säästötavoitteet.

Lisäksi merkittiin tiedoksi taloussuunnitelman laadintaohjeet, jotka sisältävät talousarvion käsittelyn aikataulutuksen. Kaupunginhallitus palaa talousarvion laadinnan tilanteeseen syyskuussa.

Kaupungin tulee aloittaa talouden tasapainottamisohjelma, jolla tasapainotetaan vuoden 2022 tilinpäätökseen syntynyt 3,5 miljoonan euron ja taloussuunnitelmakauden noin 18 miljoonan euron alijäämä.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

 

Sopimus asumisneuvonnan järjestämisestä vuosina 2023 – 2027

Hyväksyttiin Jämsän kaupungin ja ARA:n välinen sopimus asumisneuvonnan järjestämisestä vuosina 2023 – 2027. Avustusta asumisneuvontaan haetaan vuosittain kaupungin taloudelliset reunaehdot huomioiden.

 

Pride-tapahtuma / liputuskäytäntö ja viirin käyttö

Päätettiin, että Jämsässä järjestettävän Pride-tapahtuman yhteydessä vuodesta 2023 alkaen liputetaan Pride-lipulla tai käytetään Pride-viiriä kahdessa kaupungin tai kaupunkikonserniin kuuluvassa kiinteistössä ja /tai kaupungin yleisellä alueella.

Asiasta äänestettiin Jukka Haaparannan tehtyä vastaehdotuksen, jota Markos Koskinen kannatti. Haaparannan vastaesityksen mukaan myös muille tapahtumien järjestäjille tulisi antaa sama liputusmahdollisuus tasapuolisuuden nimissä. Esittelijän alkuperäinen ehdotus sai 7 ääntä (Jorma Poti, Lotta Ahola, Antti Lähdesmäki, Ulla Patronen, Sanna Rajala, Anssi Mennala, Merja Lahtinen) ja Jukka Haaparannan vastaesitys sai 2 ääntä (Jukka Haaparanta, Markos Koskinen).

 

Kiinteistöjen myynnit

Jämsän Pursiseuran tekemä ostotarjous kiinteistöstä 182-413-1-296 Vuoritsalo siirrettiin uudelleen valmisteluun.

Hyväksyttiin Mikko ja Liisa Väänäsen ostotarjous ja myydään noin 400 neliömetrin suuruinen määräala kiinteistöstä 182-463-3-384 Kolmio II. Määräalan myyntihinta on 1000 euroa.

 

Muut kaupunginhallituksen päätökset:

Hyvinvointikoordinaattorin viralle myönnettiin vakituinen täyttölupa.

Jämsä Tehtaan kehittämishankkeen loppuraportti ja loppumaksu merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.

Kaupunginhallituksen syyskaudelle suunnitellut kokousaikataulut merkittiin hyväksyttyinä tiedoksi.

 

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Päivitetty: 13.6.2023 klo 11.36 Lisätty Pride-äänestykseen Ulla Patrosen nimi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös