Kaupunginhallituksen päätöksiä 14. elokuuta 2023

Kaupunginhallitus hylkäsi Pride-tapahtuman liputusta ja viirin käyttöä koskevan oikaisuvaatimuksen. Lisäksi päätettiin aloittaa osallisuusohjelman laatiminen ja valittiin edustajia erilaisiin toimielimiin.

Esityslista 14.8.2023

 

Hankkeen loppuraportti / Wanhan Witosen melontareitin investointihanke /-muutoshakemus

Merkittiin Wanhan Witosen melontareitin muutoshakemus -hankkeen loppuraportti ja loppumaksu hyväksyttynä tiedoksi.

Oikaisuvaatimus / Pride -tapahtuman liputus ja viirin käyttö

Hylättiin Pride-tapahtuman liputusta ja viirin käyttöä koskeva oikaisuvaatimus. Vapaaehtoiset liputukset ovat kaupungin omassa harkinnassa. Päätöksenteossa ei ole tapahtunut laillisuusvirheitä.

Osallisuusohjelma

Päätettiin käynnistää osallisuusohjelman laatiminen. Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen osallisuusohjelman laatimisen ohjausryhmään Tuula Peltosen (varalla Joni Frisk) ja Merja Lahtinen (varalla Lotta Ahola). Kaupunginhallitus evästää ohjausryhmän työskentelyä.

Osallisuuden edistämisen konkreettiset toimenpiteet kuten, keinot, arviointi ja aikataulut kirjataan osallisuusohjelmaan. Osallisuusohjelma ja sen seuranta liitetään osaksi hyvinvointikertomusta/suunnitelmaa.

 

Nimitykset, edustajat ja eropyynnöt:

Pessi Lemmetyinen ja Saara Toivonen nimettiin Keski-Suomen Nuorisovaltuustoon toimintakaudelle 15.8.2023 – 14.9.2024.

Yhteistyötoimikuntaan nimettiin kolme (3) kaupunginhallituksen edustajaa toimikaudelle 1.8.2023 – 31.05.2025. Edustajat ovat Ilkka Salminen, Lotta Ahola ja Jorma Poti. Yhteistyötoimikunnassa on työnantajan edustajana myös konsernipalvelujohtaja.

Valittiin Ulla Patronen jatkamaan kaupunginhallituksen edustajana vanhusneuvostossa. Pyydetään hyvinvointialueen vanhuspalveluja nimeämään vanhusneuvostoon pysyvät asiantuntijaedustajat.

Valittiin Merja Lahtinen kaupunginhallituksen edustajaksi vammaisneuvostoon. Pyydetään hyvinvointialueen vammaispalveluja nimeämään vammaisneuvostoon pysyvä asiantuntijaedustaja.

Kaupunginhallitus nimesi Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja on Pekka Kataja (varalla Jarkko Salonen), varapuheenjohtaja Ari Haggrén (varalla Erja Laaksonen) sekä jäsenet Tommi Sinisammal (varalla Joonas Valkeajärvi), Sari Jussila (varalla Tiina Altti) ja Emmaliina Västinen (varalla Ari Paju).

Nimettiin konsernijaoston jäsenet ja jaoston puheenjohtaja toimikaudelle 2023 – 2025. Puheenjohtajana toimii Anssi Mennala. Konsernijaoston jäsenet ovat Ilkka Salminen, Sanna Rajala, Mikko Laitinen ja Erja Laaksonen. Jaoston viranhaltijoina toimii kaupunginjohtaja ja konsernipalvelujohtaja.

Kaupunginhallitus valitsi henkilöstöjaoston jäsenet ja puheenjohtajan ajalle 2023 – 2025. Puheenjohtaja toimii Ulla Patronen. Jäsenet ovat Mika Kyrö, Jorma Poti, Ilkka Salminen ja Lotta Ahola. Jaoston viranhaltijat ovat kaupunginjohtaja, hallintojohtaja ja konsernipalvelujohtaja. Asiantuntijoiksi kutsutaan henkilöstöpäällikkö ja kehittämispäällikkö.

Kaupunginhallitus valitsi edustajansa sivistyslautakuntaan, elinvoimalautakuntaan ja valvontajaostoon ajalle 2023-2025. Sivistyslautakunnassa edustajana toimii Ulla Patronen, elinvoimalautakunnassa Anssi Mennala ja valvontajaostossa Sanna Rajala. Samalla kaupunginhallitus esittää toimielimille, että ne järjestäisivät kokouksensa muuna aikana kuin kaupunginhallituksen säännönmukaisina kokousiltoina (kuukauden 1. ja 3. maanantai).

Kaupunginhallitus nimesi Jorma Potin edustajaksi elinvoimaneuvottelukuntaan ajalle 2023-2025. Lisäksi Matti Similällä on läsnäolo-oikeus.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Ossi Ritalalle eron varavaltuutetun tehtävästä.

 

Valtuustoaloitteet:

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Juuso Waldenin muistomerkki siirrettävä Jämsänkoskelle

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Juuso Waldenin muistomerkki tulisi siirtää Jämsänkosken Nikkarinaukiolle.

Yhteenvetona aloitteesta todetaan, että taideteos on suunniteltu ja toteutettu nykyiselle paikalleen. Teosta myös korjataan nykyiselle paikalle. Muistomerkki on osa fyysistä maisemaa ja elävää kaupunkiympäristöä. Nykyinen sijainti soveltuu myös kaavamerkinnältään teokselle. Muistomerkin kunnostamisen kustannukset nykyiselle sijoituspaikalleen ovat 30 000 euroa (alv 0%). Muistomerkin siirtäminen todennäköisesti vähintään tuplaisi kustannukset. Näiden perusteella ja kaupungin taloudellinen tilanne huomioon ottaen Juuso Waldenin muistomerkin säilyttäminen nykyisellä paikallaan on tarkoituksenmukaista.

Kaupunginhallitus antoi elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen: Jämsän kaupungintalon kuntotutkimus uutta käyttöä tai myyntiä varten

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jämsän entisestä kaupungintalosta tehtäisiin kunnollinen kuntotutkimus, jossa huolella selvitetään rakenteissa olevat vauriot ja niiden syyt rakennuksen myyntiä ja jatkokäyttöä varten. Allekirjoittajien näkemys on, että kokonaiskuvaa talon kunnosta ei olisi.

Vastauksessa todetaan, että kaupungintalon kuntoon liittyviä tutkimuksia on tehty ISS Proko Oy:n toimesta 4.3.2009, 12.1.2010, 24.2.2012, 18.4.2012 ja viimeisimpänä ajanjaksolla 30.12.2015-21.1.2016. Rakennusta on pidetty lämpimänä, joten olosuhteissa ei ole tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, joiden johdosta perusteellista kuntotutkimusta olisi tarkoituksenmukaista tai tarpeellista uusia. Kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa tarpeettomia selvityksiä tulee välttää.

Kaupunginhallitus antoi elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös