Kaupunginhallituksen päätöksiä 15. tammikuuta 2024

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelu jatkuu, vastuuvalmistelijan virkaan valittiin FM Satu Soutolahti. Jämsänjokilaakson jäähallin joustokaukalohankkeelle myönnettiin osarahoitus. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen työohjelman infrahankkeet saivat aloitusluvan.

Esityslista 15.1.2024

TE24 -uudistuksen valmistelun jatkaminen

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen toteuttamista varten perustettiin vastuuvalmistelijan määräaikainen virka ajalle 9.2.-31.12.2024. Vastuuvalmistelijan virkaan valittiin FM Satu Soutolahti. Lisäksi hallitus merkitsi tiedoksi muutoskustannusten rahoitussuunnitelman.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue kuuluu Suomeen muodostettaviin 44 työllisyysalueeseen.  Työllisyysalueen valmistelussa keskitytään laaja-alaisesti eri sektoreihin, kuten hallintoon, johtamiseen, talouteen, ICT:hen, tiloihin ja henkilöstöön. Lisäksi valmistellaan asiakokonaisuuksia yhteistyössä sopijakuntien kanssa, kuten palveluita, prosesseja, viestintää ja toimintamalleja.

Työohjelma I/2024

Työohjelma I/2024 hyväksyttiin ja uudet hankkeet saivat aloitusluvan.

Työohjelmaan sisältyy muun muassa Tiitolanmäen alueen katujen saneerauksen ja hulevesiviemäröinnin jatkaminen. Talvialantien saneeraus käynnistetään ja Pietiläntien/Rapakontien alueen saneeraus kilpailutetaan. Katujen päällystämiseen ja katuvalaistuksen saneeraukseen laaditaan ohjelmat. Himoksen alueen infrastruktuuriin tehdään parannuksia ja puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen sekä satamien kehittämistä suunnitellaan ja kilpailutetaan.

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n investointihanke

Kaupunginhallitus päätti osallistua Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:n joustokaukalon hankintaa koskevaan investointihankkeeseen 42 000 euron suuruisella osarahoituksella. Päätös on tehty ehdolla, että hankkeelle myönnetään maaseudun kehittämisrahoitus. Osarahoitus katetaan kaupungin talousarvion avustusmäärärahasta. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi hankkeelle enintään 85 000 euron välirahoituksen.

Muut päätökset

·       Konsernipalvelujen talousarvion mukainen käyttösuunnitelma hyväksyttiin

·       Valtiovarainministeriön päätökset kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, kotikuntakorvauksen perusosasta sekä päätös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta v. 2024 merkittiin tiedoksi. Jämsän kaupungin osalta vuoden 2024 kunnan peruspalvelujen valtionosuus on negatiivinen, -162.636 euroa vuodessa.

·      Valtatien 9 toimenpideselvityksestä välillä Orivesi-Jyväskylä päätettiin antaa lausunto.
Anssi Mennalan esitti, että lausunnosta poistetaan maininta Kilpakorven tasoliittymästä.
Kättennostoäänestys: Esittelijän ehdotusta kannattivat Ilkka Salminen ja Jorma Poti. Vastaesitystä kannattivat Anssi Mennala, Sanna Rajala, Merja Lahtinen, Ulla Patronen, Antti Lähdesmäki. Tyhjää äänestivät Lotta Ahola ja Joni Frisk
Kokouksen päätökseksi Anssi Mennalan esitys.

·       Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2024-2029 nimettiin Jämsän kaupungista ympäristöpäällikkö Piia Koski ja varalle ympäristöinsinööri Susanna Sinisaari-Kaislo.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös