Kaupunginhallituksen päätöksiä 16. lokakuuta 2023

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Jämsä perustaa yhdessä muiden sopijakuntien kanssa Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen. Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessi käynnistettiin.

Esityslista 16.10.2023

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen perustaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen perustamisen. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto perustaa työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen yhdessä muiden sopijapuolina olevien kuntien kanssa. Eteläisen Keski-Suomen kuntien työllisyysalueen muodostavat Joutsa, Jämsä, Luhanka, Keuruu, Multia, Mänttä-Vilppula, Petäjävesi ja Toivakka. Jämsän kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja palveluiden järjestämisvastuussa olevana työvoimaviranomaisena Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella 1.1.2025 alkaen.

Lisäksi valtuustolle esitetään, että se hyväksyy yhteistoimintasopimuksen lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestämisestä Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella, Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen järjestämissuunnitelman, sekä sopimukseen tehtävistä vähäisistä, teknisluonteisista muutoksista, joista voidaan päättää työllisyysalueen kuntien hallitusten yhdenpitävillä päätöksillä.

Kaupunginvaltuustolle esitetään myös, että se valtuuttaa Jämsän kaupungin vastuukuntana toimittamaan yhteistoimintasopimuksen ja järjestämissuunnitelman työ- ja elinkeinoministeriölle.

Työllisyys- ja elinkeinopalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025.

Koskenpään ja Länkipohja koulujen lakkauttamisprosessin käynnistäminen

Koskenpää ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessit käynnistettiin äänestyksien jälkeen.

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2019 päättänyt, että mikäli Koskenpään, Länkipohjan tai Juokslahden koulun oppilasmäärä vähentyy 30 oppilaaseen, niin kyseisen koulun lakkauttamisprosessi käynnistetään välittömästi siten, että koulu lakkautuu seuraavana parittomana vuonna. Oppilasmäärän tarkastelu tehdään vuosittain. Koskenpään ja Länkipohjan koulujen toiminta lakkaisi 31.7.2025 eli lukuvuoden 2024–2025 päättymisen jälkeen.

Koskenpään koulu

Koskenpään koulun osalta oppilasmäärä on alittunut lukuvuoden 2023–2024 alussa.

Markos Koskinen teki esityksen, jota Antti Lähdesmäki kannatti: Kaupunginhallitus ei toistaiseksi käynnistä Koskenpään koulun lakkautusprosessia.  Vastaesityksessä todetaan, että oppilasmäärä Koskenpään koululla on noussut 29 oppilaasta 32:en oppilaaseen, kuten esittelytekstissä on mainittu. Tästä syystä Koskenpään koulun lakkauttamista ei voi käynnistää perustuen kaupunginvaltuuston päätökseen oppilasmääristä kokouksessa 17.4.2019. Tarkemmat luvut oppilaiden kuljetuskustannuksista puuttuvat ja tämän vuoksi myös mahdolliset säästövaikutukset ovat epäselvät. Lisäksi totean, että kuntalain §22 ei ole sovellettu kyläkoulujen lakkautusprosesseissa tarpeeksi. ”22 §: Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.”

Äänestys 6–3, vastaesityksen kannalla olivat Ilkka Salminen, Antti Lähdesmäki ja Markos Koskinen.

Antti Lähdesmäki esitti ja Markos Koskinen kannatti, että asiakohta tarkastetaan normaalin menettelyn mukaan, ei kokouksessa. Äänestys 6–3. Vastaesityksen kannalla olivat Ilkka Salminen, Antti Lähdesmäki ja Markos Koskinen.

Länkipohjan Koulu

Länkipohjan koulun oppilasmäärä on tarkistettu 11.10.2023.

Antti Lähdesmäki esitti ja Markos Koskinen ja Ilkka Salminen kannattivat, että lakkauttamisprosessia ei käynnistetä. Äänestys 6–3. Vastaesityksen kannalla olivat Ilkka Salminen, Markos Koskinen ja Antti Lähdesmäki.

Antti Lähdesmäki esitti ja Markos Koskinen kannatti, että asiakohta tarkastetaan normaalin menettelyn mukaan, ei kokouksessa. Äänestys 6–2: Lähdesmäki ja Koskinen olivat vastaesityksen kannalla.

Oikaisuvaatimukset

Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry:n sekä Sari Jussilan ja Johanna Ketolan jättämät oikaisuvaatimukset koskien alamäkipainotteisen maastopyöräilyn harrastusalueen rakentamista Jämsän Hartusvuoreen (Otto-oikeuden käyttäminen elinvoimalautakunnan päätökseen § 92 / 21.06.2023 Lupahakemus CC Ilves) hylättiin. Kaupunginhallituksen totesi, ettei asiaa koskevassa päätöksenteossa ole tapahtunut laillisuusvirheitä.

Lausunnot

Keuruun kaupunki / Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen lausuntopyyntö
Lausunto: Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen talousarvioon vuodelle 2024. Jämsän kaupunki osallistuu yhteistoiminta-alueen kehittämisyksikön toimintaan.

Keuruun kaupunki, Keurusselän ympäristölautakunta/ Terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon Keuruun yhteistoiminta-alueen lausuntopyyntö
Lausunto: Jämsän kaupungilla ei ole huomautettavaa Keuruun yhteistoiminta-alueen terveysvalvonnan ja eläinlääkinnän talousarvioehdotukseen vuodelle 2024. Jämsän kaupunki hyväksyy laskennallisten maksuosuuksien laskutavan vuodelle 2024 ja pitää hyvänä, että vastuukunta selvittää eläinlääkinnän osalta palvelun tarpeeseen perustuvia vaihtoehtoja.

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki hakee Valtiovarainministeriöltä kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 3.500.000 euroa. Talousarvion 2024 valmistelua jatketaan annetun talouden tasapainottamisesityksen mukaisesti.

Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa.

Vuoden 2024 presidentin- ja europarlamenttivaalien äänestyspaikka

Presidentinvaalin varsinaisen vaalipäivän 28.1.2024 ja mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivän 11.2.2024 sekä europarlamenttivaalien vaalipäivän 9.6.2024 äänestyspaikkana toimii äänestyspaikkana 001. Jämsän äänestysalue, Paunun koulu.

Vastaus valtuustoaloitteeseen

Kaupungintalon suojelun purku

Kaupunginhallitus antaa elinvoimalautakunnan päätöksen mukaisen vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen takia annetun selvityksen riittäväksi. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuustoaloitteessa on ehdotettu, että kaupungintalolle haetaan suojelupäätöksen purkua. Suojelun purkupäätös helpottaisi päätöksentekoa, kun tehdään ratkaisuja rakennuksen jatkosta.

Annetussa vastauksessa on todettu muun muassa, että rakennuksen suojelun purkaminen on mahdollista vain, jos rakennuksen arvot on jostain syystä menetetty sen jälkeen, kun se on viimeksi arvotettu. Suojelumerkintää ei voida purkaa esim. taloudellisista syistä, vaan syiden pitää liittyä nimenomaan rakennuksen rakennushistoriallisiin arvoihin. Tarkoituksenmukaista olisi pyytää Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen museon lausunnot tai vaihtoehtoisesti järjestää heidän kanssaan työpalaveri ennen kuin mahdollisesti viedään vireillä olevaa kaavamuutosta eteenpäin tai käynnistetään poikkeamismenettely.

Äitienpäiväkunniamerkit

Kaupunginhallitus tekee esityksen äitienpäiväkunniamerkin saajiksi. Esitykset toimitetaan viimeistään 3.11.2023 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467 ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös