Kaupunginhallituksen päätöksiä 16. toukokuuta 2022

Jämsänkosken Ilves ry:lle myönnettiin välirahoitus tekonurmikentän rakentamiseen Paunun urheilupuistoon. Ulkosalibandykentän sijoittamista ehdotetaan Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan yksikön alakentälle. Kaupunginhallituksen jäsenelle huomautus epäasiallisesta käytöksestä.

Esityslista 16.5.2022

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Merkittiin tiedoksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat korjaukset ja täydennykset. Tilinpäätöksessä on havaittu joitakin epätarkkuuksia ja virheellisyyksiä, joiden vuoksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ja siihen liittyviä liitetietoja on korjattu ja täydennetty.

Talouden toteuma tammi-maaliskuu 2022

Vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden toteumaraportit kirjanpidosta ja toimialojen tulosaluekohtaiset selvitykset merkittiin tiedoksi.

Talousarvion toteumat kolmen ensimmäisen kuukauden osalta:

Verotulot 30,7 %
Valtionosuuksien kertymä 24,9 %
Käyttötalouden tuotot (kaupunki) 26,9 % ja kulut 25,3 %
Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä, tuotot 26,2 % ja kulut 25,4 %
Toimintakate, kaupunki 24,7 %
Toimintakate, kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 24,9 %

Sivistystoimialan hallintosääntömuutokset 1.8.2022 alkaen

Hyväksyttiin sivistyslautakunnan esitys hallintosääntömuutoksista koskien mm. erinäisiä toimivaltaan, palvelusuhteeseen ottamiseen sekä varhaiskasvatuslakiin liittyviä muutoksia. Muutosten hyväksymistä esitetään edelleen kaupunginvaltuustolle.

Elinvoimatoimialan hallintosäännön muutokset

Hyväksyttiin elinvoimalautakunnan esitys hallintosääntömuutoksista ja esitetään muutosten hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Elinvoimatoimen hallintosäännön muutokset ovat pääosin vähäisiä. Keskeisin esitettävistä muutoksista on elinvoimalautakunnan esittelijän tehtävän jakaminen siten, että kaupungininsinööri jatkossa vastaisi teknisten palvelujen esittelystä ja elinvoimajohtaja toimialan johtamiseen, maankäyttöön ja elinvoimaan liittyvien asioiden esittelystä.

Paunun tekonurmi: Jämsänkosken Ilves r.y.:n välirahoitushakemus

Myönnettiin 250 000 euron välirahoitus Jämsänkosken Ilves r.y.:lle Tekonurmikenttä Jämsän Paunuun -hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on rakennuttaa Jämsään Paunun urheilupuistoon monipuolisesti liikunnan harrastamiseen soveltuva tekonurmikenttä. Ensimmäisestä seudun tekonurmesta pääsevät nauttimaan muidenkin kuntien liikunnan harrastajat.

Koy Jämsän Hekohallin ja Koy Jämsän Komposiittihallin osakkeiden myyminen

Päätettiin myydä Kiinteistö Oy Komposiittihallin ja Kiinteistö Oy Hekohallin koko osakekanta kauppakirjojen ehtojen mukaisesti ja antaa päätös tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Puitesopimuksen mukaisesti Patria Oyj lunastaisi Kiinteistö Oy Jämsän Komposiittihallin viimeistään syyskuussa 2022 ja Kiinteistö Oy Jämsän Hekohalli -yhtiön huhti-toukokuussa 2023. Kauppahinta on puitesopimuksessa sovittu yhtiöön sijoitettu pääoma elinkustannusindeksillä korotettuna.

Työsuojelu: AVIn tarkastuskertomus

Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomus johdon kuormituksesta merkittiin tiedoksi. Päätettiin ryhtyä alla oleviin toimenpiteisiin:

– määräaikaan mennessä toimitetaan työaikalain alaisten viranhaltijoiden työaikakirjanpito ja työajan enimmäismäärät AVIlle.
– suunnitelma työtuntien korvaamisesta ja vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisystä
– valittiin työryhmä, jonka tehtävänä on laatia ohjeistusta koskien häirintää ja epäasiallista kohtelua
– luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisistä rooleista ja tehtävistä seminaari syksyllä 2022
– laaditaan konkreettiset toimenpiteet työterveyshuollon ehdottamien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
– kaikkien toimenpiteiden vaikutuksia seurataan

Maankäyttösopimus: Peikkorinteen asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Peikkorinteen asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimus hyväksyttäisiin.

Kaavahankkeen yhteydessä laadittu maankäyttösopimus poikkeaa sisällöltään valtuuston hyväksymästä sopimusmallista, jonka vuoksi maankäyttösopimus viedään valtuuston hyväksyttäväksi. Merkittävä ero hyväksyttyyn sopimusmalliin on, että jokainen maanomistaja vastaa suoraan kustannuksellaan sopimuksessa todetuista toteutusvelvoitteista.

Ulkosalibandykentän sijoittaminen Vitikkalan koulun alakentälle

Elinvoimalautakunnan esitys ulkosalibandykentän sijoittamisesta Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan yksikön alakentälle hyväksyttiin. Hyväksymistä esitetään edelleen kaupunginvaltuustolle.

Täyttöluvat

Myönnettiin sivistystoimialalle täyttöluvat 1.8.2022 alkaen:
– kaksi avustajan toimea
– yksi erityisluokanopettajan virka

Jämsän Terveys Oy: maksuliikenne ja kuittaukset toukokuu 2022

Kaupungin edustajien ja Jämsän Terveys Oy edustajien kanssa on käyty lävitse epäselviksi merkittyjä laskuja. Epäselvyydet liittyvät pääosin valtion Covid korvauksien ohjeisiin ja kaupungin linjauksiin ja palvelumaksujen eriyttämiseen ateriapalveluissa. Lisäksi käytännön ongelmia on liittynyt riidanalaisten laskujen kuittaamiseen.

Jämsän Terveyden maksamattomia laskuja on kuitattu kaupungin toukokuun palvelumaksusta.
Tehdyt kuittauksiin liittyvät toimenpiteet hyväksyttiin osaltaan ja merkittiin tiedoksi.

Epäasiallinen käyttäytyminen

Kunnallisen luottamushenkilön epäasialliseen käytökseen on puututtava kuntalain ja työturvallisuuslain säännösten nojalla. Kaupunginhallituksen tietoon on tullut kaupunginhallituksen jäsen Pekka Laaksosen epäasialliseksi koettu käyttäytyminen. Lisäksi puheenjohtajalle on aiemmin tullut sähköposteja muista vastaavalla tavalla koetuista tilanteista.

Kaupunginhallituksen jäsen Pekka Laaksoselle annetaan kirjallinen huomautus toistuvasta epäasiallisesta käytöksestä. Asia saatetaan Uusi Suunta -valtuustoryhmän käsittelyyn ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös