Kaupunginhallituksen päätöksiä 17. huhtikuuta 2023

Himoksen Uskolankujalla sijaitsevat kaksi kaupungin tonttia myydään Tobermore Oy:lle. Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Jämsässä tehdään laaja-alainen selvitys.

Esityslista 17.4.2023

Tonttien myynti tarjouskaupalla

Tobermore Oy:n tekemät tarjoukset Jämsän kaupungin omistamasta tontista 182-40-4248-1 hintaan 206 €/k-m2 ja tontista 182-40-4242-5 hintaan 216 euroa/k-m2 hyväksyttiin. Tontit sijaitsevat Himosalueella erittäin keskeisellä paikalla Uskolankujan molemmin puolin.

Alueella on voimassa Uskolan asemakaava ja Himoskylän asemakaavan muutos. Asemakaavassa kummallekin tontille on osoitettu 1560 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta kaavamerkinnällä RA-1 – Loma-asuntojen korttelialue. Kaavamerkinnän perusteella tonttien alueelle sallitaan kerros-, rivi- ja muiden kytkettyjen loma-asuntojen rakentaminen.

Kaupunginhallitus päätti viime vuoden marraskuussa, että tonttien myynti voidaan toteuttaa tarjouskilpailun perusteella. Tarjouskilpailun ehdoissa kaupungille jätettiin mahdollisuus hylätä kaikki saadut tarjoukset. Tonttien luovutusehdoissa sovittavan rakentamisvelvoitteen vähimmäismäärä on viisi prosenttia luovutettavan tontin kokonaisrakennusoikeudesta.

Kyseessä olevien tonttien myyntiä koskeva tarjouskilpailu järjestettiin 13.1.-31.3.2023 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tontista 182-40-4242-5 saatiin kaksi tarjousta ja tontista 182-40-4248-1 yksi tarjous.

Selvitys ammatillisen koulutuksen järjestämisestä

Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä Jämsässä päätettiin teettää selvitys. Kaupunginjohtaja valtuutettiin tekemään asiaa koskevat tarkemmat päätökset, toimeksiannon ja nimeämään ohjausryhmä. Selvityksen tulee sisältää myös suositus toimenpiteistä. Kaupunginhallitus ja sivistyslautakunta pidetään säännöllisesti informoituna asiasta.

Jämsän kaupunki on Koulutuskuntayhtymä Gradian jäsenkunta. Jämsän kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä Gradian välillä on perustavanlaatuisia näkemyseroja muun muassa kuntayhtymässä toteutettujen yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksesta ja sen johdosta päätetyistä toimenpiteistä, kuntayhtymälle määritellystä tehtävästä, hallinnosta sekä prosessien aikaisesta toimintakulttuurista ja yhteistyön laadusta suhteessa kuntayhtymän toiseksi suurimpaan jäsenkuntaan, Jämsään.

Jämsän kaupunki on arvioinut erilaisia mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen ja kehitystyön vahvistamiseksi. Vaihtoehdoista on kevään aikana käyty keskusteluja lähialueilla toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa, myös Gradian. Arvioinnin jälkeen on päädytty laaja-alaisen selvityksen teettämiseen.

Selvityksellä haetaan ratkaisuja esimerkiksi siihen, miten alueella toteutettava ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja saatavuus toteutuu, millaisia yhteistyömuotoja ja oppimisympäristöjä on löydettävissä sekä miten ammatillisen koulutuksen osuus alueellisessa ja Jämsän kaupungin ja sen elinkeinoelämän kehittämisessä toteutuu ja vahvistuu.

Muut kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi Jämsän kaupungin lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Lausunto koskee Heikki Patajoen hallintovalitusta liittyen kaupunginhallituksen päätökseen Päijänrannan asemakaavan muutoksesta ja rakennuskiellon asettamisesta.

Himoksen keskusta-alueen viitesuunnitelma laaditaan Patalahden, Länsikeskuksen ja Himosraitin väliselle alueelle. Kaupunginhallitus nimesi viitesuunnitelman laatimista ohjaavaan ohjausryhmään luottamushenkilöedustajaksi Anssi Mennalan ja varahenkilöksi Lotta Aholan.

Jämsän kaupunki järjestää asumisneuvonnan palvelut ja hakee siihen ARA:n avustusta. Palvelun tuottajana jatkaa Kiinteistö Oy Jämsänmäki.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 100.000 euron lainan Juustolan vanhan osan kattoremonttiin viiden vuoden laina-ajalla.

Aluehallintovirastot ovat pyytäneet ehdotuksia vuoden 2023 Itsenäisyyspäivänä annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä 28.4.2023 mennessä. Kaupunginhallituksen esitys kunniamerkkien saajiksi on kaupungin kunniamerkkityöryhmän ehdotuksen mukainen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää Karita Puttoselle eron luottamustehtävistä ja valitsee sivistyslautakuntaan uuden varajäsenen.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös