Kaupungin­hallituksen päätöksiä 17. kesäkuuta 2024

Kaupunginhallitus keskeytti Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessit. Talvikauden bussiaikatauluihin tehdään muutoksia.

Esityslista 17.6.2024

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2028 laadintaohjeet

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarviovuoden 2025 toimiala- ja tulosaluekohtaiset sekä tuloslaskelmaosan kehyksen. Lisäksi merkittiin tiedoksi taloussuunnitelman laadintaohjeet, jotka sisältävät talousarvion käsittelyn aikataulutuksen.
Taloussuunnitelmavuosien 2026 – 2028 sopeuttamisen tilanteeseen palataan elokuussa.

Kehyslaskelma osoittaa talousarviovuodelle 2025 vajaan 400 000 euron alijäämää ja taloussuunnitelmavuosille 2026 ja 2027 noin neljän miljoonan euron sekä vuodelle 2028 noin viiden miljoonan euron alijäämiä. Kehykseen on sisällytetty Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen luvut.

 

Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessin keskeyttäminen

Kaupunginhallitus keskeyttää Koskenpään ja Länkipohjan koulujen lakkauttamisprosessin. Mahdollisen valtuustosopimuksen yhteydessä asia voidaan arvioida uudelleen.

Markos Koskinen esitti, että lause asian uudelleen arvioinnista poistettaisiin. Ehdotusta kannattivat Antti Lähdesmäki ja Ilkka Salminen. Äänestyksessä pohjaesitystä kannattivat Jorma Poti, Sanna Rajala, Merja Lahtinen, Ulla Patronen ja Lotta Ahola. Koskisen ehdotuksen puolesta äänestivät hänen lisäkseen Ilkka Salminen ja Antti Lähdesmäki. Äänin 5-3 pohjaesitys jäi voimaan.

Kaupunginhallitus äänesti samalla tavalla molempien koulujen osalta.

 

Talvikauden bussivuorot

Bussiaikatauluihin tulee muutoksia talvikaudelle 2024 – 2025. Kaupunginhallitus hyväksyi aikataulumuutoksien sekä niistä aiheutuvan korotetun kuukausittaisen käyttöoikeuskorvauksen.

Joukkoliikenteen aikataulut rakentuvat talvikaudella 7.8.2024 – 31.5.2025 pitkälti koulu- ja työmatkaliikenteen tarpeiden mukaan. Tulevalla talvikaudella on tarkoitus muuttaa reittejä niin, että mukaan saadaan kierto Jämsänkoskella Puistolan kautta ja Seppolassa rautatieaseman kautta. Koulujen loma-ajoilta poistetaan puolestaan vuoroja, joilla ei ole juuri ollut käyttöä. Vapautuvat resurssit voidaan ohjata palvelemaan vapaa-ajan harrasteiden ja matkailijoiden tarpeita.

 

Hallintoriitahakemus

Kaupunki saattaa vireille hallinto-oikeuteen hallintoriidan koskien avohuollon, sijaishuoltoon sijoitettujen tai jälkihuollossa olevien lasten varhaiskasvatuksen kustannuksia vuodelta 2023. Asia saatetaan vireille hallinto-oikeuteen Jyväskylän kaupungin jättämällä hakemuksella.

Jämsän kaupunki valtuuttaa Jyväskylän kaupungin toimialajohtaja Eino Leisimon tekemään tarvittavat teknisluonteiset täydennykset ja muutokset ennen sen jättämistä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä täydentämään hakemukseen yhtyvät kunnat sekä käyttämään asiassa puhevaltaa.

 

Muut päätökset:

Merkittiin tiedoksi talouden kuukausiraportti ajalta tammikuu-toukokuu 2024.

Esitetään kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kuntien välisen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskevan sopimuksen 1.1.2025 alkaen. Uudella yhteistoiminta-aluetta koskevalla sopimuksella on tarkoitus muodostaa kahdentoista kunnan kokoinen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen), jossa Laukaan kunta toimii vastuukuntana.

Asemakaavan ulkopuolisten väylien ylläpidon kriteerit hyväksyttiin esittelytekstin mukaisesti.

Täydennetään Patajoen vesilupahakemusta aluehallintoviraston täydennyspyynnön mukaisesti.

Virtasalmen asukasyhdistys ry:lle luovutetaan vastikkeetta heidän käytössään olevan Vääräkuusi-tilan päärakennus ja ulkorakennus. Luovutuksen edellytyksenä on, että maanvuokrasopimus muutetaan samalla vastaamaan alueen muuttuvia olosuhteita.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös