Kaupunginhallituksen päätöksiä 18. joulukuuta 2023

Kaupunginhallituksen vuoden viimeisessä kokouksessa hyväksyttiin muun muassa joukkoliikenteen ja palvelu- ja asiointiliikenteen sopimusten optiovuodet. Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoimintasopimuksen päättyessä Jämsän kaupunki aloittaa selvitystyön liittymisestä Laukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen.

Esityslista 18.12.2023

 

Jämsän kaupungin sisäinen joukkoliikenne ja palvelu- ja asiointiliikenne

Päätettiin käyttää nykyisen joukkoliikenteen sopimuksen sisältämä 1. optiovuosi ajalla 7.6.2024-6.6.2025 sekä nykyisen palvelu- ja asiointiliikenteen sopimuksen sisältämä 1. optiovuosi ajalla 1.8.2024-31.7.2025.

Kaupungin sisäinen joukkoliikenne sekä palvelu- ja asiointiliikenne on kilpailutettu keväällä 2021. Kumpikin sopimus sisältää kaksi optiovuotta. Optiovuoden käyttöönotto voidaan toteuttaa tilaajan ja palvelun tuottajan välisellä sopimuksella ilman erillistä tarjouskilpailumenettelyä.

Patalahden golfkenttäalue

Maankäyttösopimuksen täydennys

Patalahden golfkenttäalueen asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimuksen täydennys hyväksyttiin. Voimassa oleviin maankäyttösopimuksiin tehdään sopimustäydennys, jossa todetaan, että vuonna 2010 solmitut sopimukset jäävät voimaan. Lisäksi sopimustäydennyksessä käsitellään maankäyttökorvaus sekä vesihuollon liittymismaksut Salavantien varteen tulevien kahden uuden rakennuskorttelin osalta.

Asemakaavan muutoksen hyväksyminen

Patalahden golfkenttäalueen asemakaavan muutos hyväksyttiin.

Patalahden golfkenttäalueen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 18.11.-20.12.2019.
Tehdyt muutokset ehdotusvaiheen jälkeen eivät ole niin oleellisia, että kaavaehdotus olisi asetettava uudelleen nähtäville.

Maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen yhteistoimintasopimuksen purkautuminen

Keuruun kaupunginvaltuusto on päättänyt irtisanoa maaseutuhallinnon Keuruun YT-alueen yhteistoiminta-sopimuksen vuoden 2024 päättyessä.

Asia merkittiin tiedoksi ja saatetaan edelleen kaupunginvaltuuston tietoon. Jämsän kaupunki aloittaa selvitystyön Laukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kanssa.

Lausunto valtion väyläverkon investointisuunnitelmasta 2025 – 2032

Kaupunginhallitus päätti antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon valtion väyläverkon investointisuunnitelmaan.

Väylävirasto on pyytänyt lausuntopalvelu.fi palveluun luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025 – 2032. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, jonka talouskehyksen määrittelee Liikenne 12-suunnitelma.

Kaupunginhallituksen kokousten menettelytavat ja kokousajat 2024

Kokousten menettelytavat ja kevään kokousaikataulu hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Kokouksia voidaan järjestää myös, kun puheenjohtaja tai enemmistö jäsenistä esittää asian käsittelyä varten. Puheenjohtaja määrittelee tällöin kokousajan ja voi perustellusta syystä perua kokouksen. Kokoukset ovat yleensä läsnä -kokouksia ilmoitetussa paikassa.

Vuoden 2024 talousarvion toimeenpano

Esityslistan liitteenä olevaa ohjetta noudatetaan vuoden 2024 talousarvion toimeenpanossa sekä talousarvion toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa.

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Valtuuston 11.12.2023 tekemät päätökset päätettiin panna täytäntöön. Kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden valmisteluvastuu on elinvoimatoimialalla.

Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 15. tammikuuta 2024

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös