Kaupunginhallituksen päätöksiä 19. syyskuuta 2022

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen koskien kiinteistökaupan esisopimusta. Jämsänkosken Tekojääradalta pyydetään lisäperusteluita kustannustukihakemukselle. Määräaikainen kotouttamiskoordinaattorin virka perustetaan marraskuun alusta lukien.

Esityslista 19.9.2022

Oikaisuvaatimus kiinteistökaupan esisopimuksesta

Oikaisuvaatimus hylättiin.

Oikaisuvaatimuksessa haetaan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen kumoamista. Päätös koskee kiinteistön Peräläntaka määräalan kiinteistökaupan esisopimusta. Oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuskohtiin on vastattu perusteellisesti kohta kohdalta. Asiaa koskevassa päätöksenteossa on noudatettu kaikilta osin kuntalain säädöksiä.

Kustannustukihakemus Jämsänkosken Tekojäärata Oy

Jämsänkosken Tekojäärata Oy:lle ei myönnetty lisätukea. Lisätuen tarpeen selville saamiseksi Jämsänkosken Tekojääradalta tarvitaan lisäperusteluita taloudellisesta tilanteesta ja rahoitusasemasta.

Yhtiö on hakenut Jämsän kaupungilta kustannustukea 15.000 euroa kohonneisiin käyttökustannuksiin. Hakemus ei sisällä tarkempia perusteluita yhtiön esim. kirjanpidosta tai rahoitustilanteesta.

Täyttöluvat

Täyttölupa myönnettiin seuraaville toimille ja viroille.

Sote

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan virka
Aikuissosiaalityön etuuskäsittelijän virka

Sivistystoimi

Kaksi varhaiskasvatuksen opettajan toimea
Liikunnanohjaajan toimi
Koulupsykologin virka

Lisäksi perustettiin
– varhaiskasvatuksen määräaikainen koordinoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan virka ajalle 1.10.2022-31.12.2023
– kahden vuoden mittainen määräaikainen kotouttamiskoordinaattorin virka.

Kahden vuoden mittaisen määräaikaisen hyvinvointikoordinaattorin palvelusuhdelaji on virka.

Ateria- ja puhtauspalvelut liikelaitos

Jämsän Ateria- ja puhtauspalvelut liikelaitokselle myönnettiin lupa käynnistää toimistohenkilön rekrytointi perustettavan yhtiön lukuun.

Ehdokkaiden nimeäminen Työvalmennussäätiö Avituksen hallitukseen toimikaudeksi 2023 – 2024

Työvalmennussäätiö Avituksen hallitukseen ehdokkaiksi valittiin Eeva Heininen (varajäsen Hanna Helaste) ja Sanna Rajala (varajäsen Matti Similä). Lisäksi Kuhmoinen nimeää oman ehdokkaansa Avituksen hallitukseen.

Eropyyntö luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen Eero Peltola on toimittanut eropyynnön luottamustehtävistä perusteena paikkakunnalta pois muuttaminen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se myöntää kaupunginvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen Eero Peltolalle eron luottamustehtävistä ja että se valitsee uuden varsinaisen jäsenen sivistyslautakuntaan.

Kaupunginhallitus 29.8.2022 – Pöytäkirjan § 230 tarkastaminen

Kaupunginhallituksen kokouksen 29.8.2022 pöytäkirjantarkastajaksi valittu jäsen ilmoitti esteellisyydestään ennen pykälän 230 käsittelyä. Tuolloin epähuomiossa jäi nimeämättä pykälän 230 osalta toinen pöytäkirjantarkastaja. Näin ollen kaupunginhallituksen tarkasti 29.8.2022 kokouksen pöytäkirjan pykälä 230 osalta.

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Kaupunginvaltuuston kokouksen 5.9.2022 päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Valtuuston kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden osalta valmisteluvastuu on seuraavasti:

Sivistystoimiala: Keskustan kylät autioittava linja torpedoitava-kaikki kyläkoulut edelleen
Elinvoimatoimiala: Juuso Waldenin muistomerkki siirrettävä Jämsänkoskelle

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa