Kaupunginhallituksen päätöksiä 20. marraskuuta 2023

Jämsä vahvistaa luontomatkailua uuden Lumovoimaa luonnosta -hankkeen toimenpiteillä. Kaupunginhallitus päätti hakea hankkeelle rahoitusta Keski-Suomen liitolta. Nuorisovaltuuston jäsenet nimettiin seuraavalle toimikaudelle.

Esityslista 20.11.2023

 

Lumovoimaa luonnosta
– luontomatkailu kilpailutekijäksi Himos-Jämsässä -hankkeelle vihreää valoa.

Lumovoimaa luonnosta – luontomatkailu kilpailutekijäksi Himos-Jämsässä -hankkeelle (Lulu-hanke) päätettiin hakea Keski-Suomen liitolta ns. AKKE rahoitusta, joka on Jämsälle kohdennettua äkillisen rakennemuutoksen hoitamiseen ohjattua rahoitusta. Hankkeelle myönnetään lisäksi korkeintaan 86 295 euron omarahoitus kaupunginhallituksen hankkeille kohdennetusta määrärahasta. Rahoitus jakaantuu kolmelle vuodelle.

Himos-Jämsän matkailustrategian mukaisesti, Lulu-hanke keskittyy luontomatkailun kehittämiseen.

Jämsä on tunnustettu matkailukaupunki, jonka vetovoimaa Himos on vahvistanut jo 40 vuoden ajan. Matkailualan haasteisiin vastatakseen Jämsä panostaa luontomatkailun infrastruktuuriin, palveluihin ja digitaaliseen saavutettavuuteen. Alueen elinvoimaisuuden ja kestävän kasvun tukemiseksi, hankkeessa kehitetään uusia matkailutuotteita ja parannetaan matkailupalvelujen saatavuutta.

Hankkeen toteutusaika on 1.1.2024 – 31.12.2026. Tavoitteena on vahvistaa Jämsän asemaa luontomatkailun edelläkävijänä ja hyödyntää alueen kasvavaa matkailun kokonaishyötyä, joka on tutkimusten mukaan 64,5 miljoonaa euroa. Luontomatkailun kehittämisen myötä Himos-Jämsä pyrkii tarjoamaan entistä parempia asiakaskokemuksia ja digitaalista ostettavuutta sekä tukemaan paikallisia yrityksiä niiden kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Nuorisovaltuuston jäsenet kaudelle 2024-2025 nimettiin

Nuorisovaltuustoon toimintasääntöön tehdyt muutokset hyväksyttiin. Esittelytekstissä mainitut henkilöt nimettiin nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2024-2025.  Nuorisovaltuuston tutorina toimii Jämsän kaupungin nuoriso-ohjaaja Pia Salminen ja varalla vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki. Sivistyslautakunta nimeää yhden lautakunnan jäsenen kummiksi, joka osallistuu nuorisovaltuuston kokouksiin.

Muut asiat

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden toteuman tammi-syyskuulta.  Tammi-syyskuun osalta toimintatuotoista on toteutunut 69,5 % ja toimintakuluista 71,3 %. Toimintakate on toteutunut 72,8 prosenttisesti. Toimintakulut ovat alittaneet kumulatiivisen talousarvion siten 2,9 miljoonalla eurolla. Vastaavasti toimintatuotot ovat alittuneet 1,7 miljoonalla eurolla. Toimintakatteen alitus on 1,1 miljoonaa euroa.

Jämsän Pursiseura ry:n ostotarjous kiinteistön määräalasta hyväksyttiin.  Pursiseuralle päätettiin myydä noin 1200 neliömetrin suuruinen määräala Jämsän kaupungin omistamassa kiinteistössä Vuoritsalo.  Myyntihinta on 2400 euroa.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2023 päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös