Kaupunginhallituksen päätöksiä 20. toukokuuta 2024

Kaupunginhallitus ehdottaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle neuvottelujen aloittamista uuden sotekeskuksen investoinnista. Kaupunginvaltuustolle puolestaan ehdotetaan muutoksia valtuuston ja muiden toimielinten kokoon. Lisäksi valtuustolle ehdotetaan kaupunginjohtajan viran täyttämistä seitsemän vuoden määräajaksi.

Esityslista 20.5.2024

Hallintosääntömuutokset

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että 1.6.2025 lukien kaupunginvaltuuston valtuutettujen lukumäärä vähennettäisiin 31 henkeen. Lisäksi ehdotetaan, että samasta ajankohdasta lähtien toimielinten jäsenmäärät olisivat seuraavat: kaupunginhallitus 7, elinvoimalautakunta 7, valvontajaosto 5, sivistyslautakunta 7, tarkastuslautakunta 7, henkilöstöjaosto 5 ja Jämsän Vesi -liikelaitos 5.

Konsernijaosto lakkautetaan ja hallintosäännössä sille määrätyt tehtävät siirretään kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluviksi 1.6.2025 lukien.

Muut hallintosäännön muutokset hyväksyttiin esittelytekstin mukaisesti ja tulevat voimaan 1.6.2024 lukien.

 

Työllisyysaluelautakunnan jäsenet

Ehdotetaan, että kaupunginvaltuusto nimeää eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluelautakunnan jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2025 saakka:

Jämsä: Ville Erkkilä (varajäsen Pauliina Kokko), Tero Silvan (varajäsen Mikko Laitinen), Ilkka Salminen (varajäsen Leo Värelä)

Luhanka: Antti Huttunen (varajäsen Sakari Halmemies)

Petäjävesi: Paula Vullin (varajäsen Hanna Hautamäki)

Toivakka: Karla Karmala (varajäsen Juha Juusela)

Mänttä-Vilppula: Jussi Jatkola (varajäsenet Piia Koivunen) ja Sari Päivärinta (varajäsen Tommi Aronen)

Multia: Elisa Murtomäki (varajäsen Tarja Riihimäki)

Joutsa: Jarmo Liukkonen ja Iiris Ilmonen (Jämsän kaupunginvaltuusto päättää varsinaisen ja varajäsenen järjestyksen)

Keuruu: Saara Kässi-Jokinen (varajäsen Hannu Järvinen), Emilia Koikkalainen (varajäsen Maija Kajosmäki)

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Jämsän kaupungin edustaja, jonka valitsee Jämsän kaupunginvaltuusto.

 

Uusi sotekeskus

Kaupunginhallitus ehdottaa Keski-Suomen hyvinvointialueelle, että se käynnistäisi neuvottelut uuden sotekeskuksen investoinnista ja sijoittamisesta entisen Seppolan koulun tontille sekä tarvittavista palveluista esittelytekstin mukaisesti.

Seppolan tontilla olisi riittävästi tilaa toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvitsemat tilat sekä mahdollisesti muita julkisia tiloja, asumista sekä pysäköinti. Tontin saavutettavuus on erinomainen.

Jokilaakson sairaalan peruskorjaus ei ole realistinen vaihtoehto, sillä nykyaikaista sairaalatekniikkaa ei saada mahtumaan olemassa oleviin rakenteisiin ja potilashuoneiden koot vaatisivat merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Sairaalassa on käytetty sellaisia rakennustarvikkeita ja -menetelmiä, jotka eivät ole enää tänä päivänä hyväksyttäviä. Näiden poistaminen on haastavaa ja peruskorjauksesta huolimatta lopputuloksena saattaisi olla riskirakenne.

Asiasta äänestettiin, kun Ilkka Salminen ehdotti Markos Koskisen kannattamana, että asia vietäisiin kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja purettavan sairaalan tontti olisi myös vaihtoehtona neuvotteluissa. Äänestyksessä esittelijän ehdotusta kannattivat Sanna Rajala, Merja Lahtinen, Mika Kyrö, Ulla Patronen, Lotta Ahola ja Jorma Poti. Antti Lähdesmäki äänesti tyhjää. Esittelijän ehdotus tuli päätökseksi.

 

Ammatillisen koulutuksen yhteistyö

Kaupunginhallitus ehdottaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja kaupungin välisen ketterän ja tiiviin työryhmän perustamista. Työryhmän tehtäväksi määriteltäisiin tilannekuvan ylläpito, koulutustarpeiden arviointi ja niistä ehdotusten tekeminen. Työryhmällä tulisi olla myös vahva rooli työllisyysuudistuksen toimeenpanossa, opiskelijamarkkinoinnissa ja tiedon välityksessä.

Koulutuskuntayhtymä Gradialle esitetään, että se tarkastelee uudelleen laboratorioalaa koskevat päätökset Jämsän toimipisteen osalta sekä ottaa aktiivisesti tarkasteltavaksi elintarvikealan koulutustarpeet.

Ehdotetaan koulutuskuntayhtymä Gradian omistajakunnille, erityisesti Jyväskylän kaupungille, omistajaohjausta kehittävän prosessin käynnistämistä. Prosessin tarkoituksena on varmentaa jatkuvan neuvottelumenettelyn syntyminen kuntayhtymän ja omistajien välille sekä kuntayhtymän omien ohjeiden mukainen toiminta.

Käynnistetään keskustelu SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa mahdollisesta jäsenyydestä koulutuskuntayhtymässä sekä yhteistyön tiivistämisestä esimerkiksi mahdollisen toiminnanohjauskokeilun kautta.

Jämsän kaupunki voisi halutessaan olla samaan aikaan kahden koulutuskuntayhtymän jäsen.

 

Kaupunginjohtajan irtisanoutuminen ja virkasuhteen kesto

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtaja Hanna Helasteen irtisanoutumisen ja saattaa asian tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Valtuustolle ehdotetaan, että se myöntää eron kaupunginjohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 31.7.2024.

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että kaupunginjohtajan virka täytetään seitsemän (7) vuoden määräajaksi. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

 

Muut päätökset:

Työvoimapalvelujen järjestämiseen liittyviä hallintosääntömuutoksia – ja lisäyksiä ehdotetaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 1.5.-31.12.2024 ja 1.1.2025 lukien.

Keski-Suomen hyvinvointialueen ja Jämsän kaupungin tietohallinnon välinen ICT-palvelusopimus ajalle 1.1.2024–31.8.2025 hyväksyttiin allekirjoitettavaksi.

Ehdotetaan, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi omavelkaisen 80 prosentin takauksen (560 000 €) myöntämisen Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n korkeintaan 700 000 € suuruiselle lainalle. Lisäksi ehdotetaan, että valtuusto hyväksyisi lyhytaikaisen 192 000 euron lainan myöntämisen esityslistan seliteosan mukaisesti.

Turvallisemman tilan periaatteet sisältyvät Jämsän kaupungin voimassa olevaan ohjeistukseen sekä henkilö- että luottamushenkilöorganisaation toiminnassa. Nuorisovaltuuston asiasta tekemä aloite huomioidaan seuraavissa ohjeiden ja sääntöjen päivityksissä.

Kaupungille lahjoituksena tarjotut viisi kiinteistöä otetaan vastaan sillä ehdolla, että ennen lahjakirjan allekirjoittamista yhdellä tontilla sijaitseva omakotitalo puretaan nykyisen omistajan toimesta ja kustannuksella. Kokonaisuudessa on yhteensä 5 viisi omakotitalon rakennuspaikkaa.

Ehdotetaan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi työllisyysalueen valmistelun osalta esitetyt määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös