Kaupunginhallituksen päätöksiä 27. marraskuuta 2023

Ensi vuoden ja suunnitelmavuosien talousarvioesityksiin määriteltiin arvioidut valtionosuudet sekä kunnallisverotilityksiin vuosittain tehtävä puolen miljoonan euron varmuusmarginaali.

Esityslista 27.11.2023

Toinen lisätalousarvio vuodelle 2023

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että toisessa lisätalousarviossa kunnallisverotuottojen alennetaan 1 455 000 euroa ja metsänmyyntituottoja 490 000. Lisäksi lukion tulosalueelta siirretään perusopetuksen tulosalueelle 38 387 euroa. Muutosten jälkeen kaupungin tilikauden alijäämä on 2 771 245 euroa.

Kiinteistöyhtiö Jämsänmäen lainan takaus

Kaupunginvaltuustolle päätettiin esittää, että Kiinteistö Oy Jämsänmäelle myönnetään 100 %:n omavelkainen takaus 86.400 euron suuruiselle Kuntarahoituksesta nostettavalle lainalle.

Kuntien eläkevakuutus KEVA luopuu kokonaan antolainaustoiminnastaan. Kiinteistö Oy Jämsänmäellä on yksi KEVAn laina. Kuntarahoitus on tarjonnut Koy Jämsänmäelle Kevan lainan korvaavaa lainaa.

Talouden tasapainottamisohjelma – valtionosuuksien lisäleikkaus

Kaupunginhallitus linjasi, että vuoden 2024 talousarvioon ja suunnitelmavuosille 2025 – 2027 arvioidaan talousarvioesitykseen alla olevat valtionosuudet. Tämän lisäksi kunnallisverotilityksiin varataan puolen miljoonan euron varmuusmarginaali vuosittain.

Valtiovarainministeriö on ilmoittanut kuntien valtionosuuksiin kohdistuvasta lisäleikkauksesta, joka jaksotetaan vuosille 2025–2027. Uudet valtionosuuksien arviot talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille ovat

2024                  1 719 279 eur

2025                     581 470 eur

2026                     481 954 eur

2027                  1 011 155 eur

Edellisten vuosien aikana Jämsän toteutunut verokehitys on ollut heikompi kuin arviointivaiheen ennuste.  Vuoden 2023 lopullisen kunnallisveron tilityksen arvioidaan jäävän talousarvioon otetusta ennusteesta lähes 1,5 miljoonaa euroa. Tämän takia on perusteltua varata kunnallisveroarvioon varmuusmarginaali vuosittain.

Vaasan hovioikeuden tuomio Jämsän Terveys Oy:n valituksesta

Vaasan hovioikeuden päätös 22.11.2023 koskien Jämsän Terveys Oy:n valitusta, merkittiin tiedoksi. Hovioikeus on päätöksessään hyväksynyt käräjäoikeuden tuomion kaikilta olennaisilta osin Jämsän kaupungin hyväksi.

Jämsän Terveys Oy on tehnyt valituksen Vaasan hovioikeuteen koskien Keski-Suomen käräjäoikeuden 4.4.2022 antamaa tuomiota. Yhtiö on pyytänyt hovioikeutta hylkäämään Jämsän kaupungin kanteen, joka koskee sopimuksen vuosihinnan tarkistusta, ja vapauttamaan yhtiön suoritusvelvollisuudesta tai alentamaan sitä.  Lisäksi yhtiö on vaatinut oman vastakanteensa tutkimista, joka käsittelee Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä saatavan hyvityksen käsittelyä ja ennakkomaksujen luonnetta. Jämsän Terveys Oy on halunnut, että Jämsän kaupunki velvoitetaan maksamaan kaikki oikeudenkäyntikulut molemmista oikeusasteista.

Muita päätöksiä

Merkittiin tiedoksi haastehakemus, jonka Jämsän Terveys Oy on jättänyt Keski-Suomen käräjäoikeudelle sopimukseen perustuvien laskusaatavien perintää koskevassa asiassa.  Haastehakemus koskee riidanalaisia laskutuksia, jotka liittyvät pandemiakustannuksiin, tukipalvelumaksuihin sekä Jämsän Terveydeltä Jämsän kaupungille siirtyneihin vakansseihin.

Hyväksyttiin suuruudeltaan 89 114, 52 euron käyttämättä olevien testamenttivarojen käyttötarkoituksen muutos. Varoja kohdistetaan vanhus- ja vammaisneuvostoille käyttövaroiksi, liikunnan edistämiseen, varhaiskasvatuksen perhetyöhön sekä yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön ja nuorisotyöhön.

Saatavatileiltä päätettiin poistaa 41 773,46 euroa. Saatavien perintää jatketaan jälkiperinnässä tai ulosotossa.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös