Kaupunginhallituksen päätöksiä 3. huhtikuuta 2023

Kaupunginhallitus kävi keskustelun sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksiin valmistautumisesta ja antaa asiasta vastauksensa hyvinvointialueelle. Vuoden toinen työohjelma hyväksyttiin. Sen myötä toteutetaan muun muassa Koivulinnan päiväkodin piharemontti.

Esityslista 3.4.2023

 

Jämsän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden muutoksiin valmistautuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi vuoden alussa kunnilta hyvinvointialueille. Järjestämisvastuun lisäksi hyvinvointialueelle siirtyi myös Jämsän kaupungin omistusosuus yhtiöstä ja palvelusopimus. Palvelusopimus on voimassa elokuun 2025 loppuun saakka, mutta sopimukseen sisältyy mahdollisuus viiden vuoden optioon.

Kaupungin ja hyvinvointialueen valmistelijoiden välillä on käyty ensimmäisiä keskusteluja siitä, miten palvelusopimuksen mahdolliseen option käyttöön tai palvelusopimuksen päättymiseen tulee valmistautua. Hyvinvointialueen tulee sopimuksen mukaan ratkaista option käyttäminen tai käyttämättä jättäminen elokuun 2023 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus päätti esittää hyvinvointialueelle, että Jämsän palvelukokonaisuus säilytetään mahdollisimman kattavana huomioiden aluekehityksen kokonaisuus, mukaan lukien Himos. Jämsän palvelusopimuksen option käyttäminen turvaisi ja vakauttaisi myös hyvinvointialueen muuta toimintaa. Niin ikään tuottamisvaihtoehdot tulee huomioida kattavasti, keskeistä on palveluiden saatavuuden turvaaminen. Kaupunginhallitus muistuttaa, että yksityinen toimija on pystynyt vastaamaan muun muassa henkilöstön saatavuuden ongelmiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sairaalaan toimintaedellytysten turvaamiseen.

Kaupunginhallitus edellyttää päättäjien ja kaupungin vaikuttamistoimielinten kuulemista ja vaikutusten arviointia. Myös kuntalaistilaisuuksien ja -kyselyiden järjestäminen on perusteltua.

 

Työohjelma II/2023

Kaupunginhallitus hyväksyi työohjelman II/2023 ja antoi esitetyille uusille hankkeille aloitusluvan.

Uusina kohteina työohjelmassa on muun muassa Tiitolanmäen alueen katujen (Piilontie, Silmäläntie, Pynnöläntie, Keskusraitti), Virkatien ja Talvialantien sekä Pietiläntien/ Rapakontien saneerauksen aloittaminen. Katuvalaistusta puolestaan uudistetaan Kuorevedentiellä, Koskenväylällä ja muun muassa Hallin keskustassa. Koskenväylän ja Opintien risteysalueen turvallisuutta parannetaan.

Lisäksi toteutetaan muun muassa Koivulinnan päiväkodin piharemontti, kunnostetaan Jämsänkosken skeittipaikka, yksi huonokuntoinen leikkikenttä ja reitti Olympiamitalistien reliefille. Särkijärven kuntotalon rantaan toteutetaan esteetön laituri ja nykyinen laituri kunnostetaan.

Talvialantien satama-alueen kunnostamisesta laaditaan suunnitelma ja alueelle toteutetaan veneluiska.

Aiemmin aloitettuina kohteina jatketaan muun muassa Seppolan satama-alueen rakentamista, Kaipolan ja Kuoreveden koulujen lähiliikuntapaikkojen toteuttamista sekä Länkipohjan sataman kunnostamista.

 

Muut päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi asiakirjahallinnon päivitetyn toimintaohjeen.

Kaupunginhallitus päätti asettaa julkisesti nähtäville kaavaehdotuksen 4. kaupunginosan korttelin 148 asemakaavan muutoksesta (Vuorihartus).

Vanhusneuvoston jäsen Annemari Leppä on jättänyt eronpyynnön. Kaupunginhallitus merkitsi eronpyynnön hyväksyttynä tiedoksi ja nimeää vanhusneuvostoon jäseneksi Sointu Liukon ja varajäseneksi Sakari Salmen 1.4.2023 lukien.

Kaupunginhallitus hyväksyi Jämsän kaupungin ja Jämsän Ateria- ja Puhtauspalveluiden väliset sopimukset ateria- ja puhtauspalveluista. Sopimusten yhteyshenkilöt lisätään sopimukseen ennen sopimuksen allekirjoitusta. Kaupunginjohtaja valtuutettiin tekemään sopimuksiin tarvittaessa teknisiä muutoksia.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös