Kaupunginhallituksen päätöksiä 30. lokakuuta 2023

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan tuloveroprosentin ja muun muassa vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin korotusta vuodelle 2024. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupungin puhelinvaihdepalvelu päättyy helmikuun lopussa. Presidentinvaalien vaalitoimikuntiin nimettiin jäsenet.

Esityslista 30.10.2023

Veroprosentit

Kunnallinen tuloveroprosentti

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan kunnallisveroprosentin korottamista 8,9 prosenttiin. Nykyinen Jämsän veroprosentti on 8,36.

Mikko Hakala ehdotti Sanna Rajalan kannattamana, että tuloveroprosentti korotetaan 9,40 prosenttiin.
Kättennostoäänestys: Esittelijän ehdotusta kannattivat Ilkka Salminen, Ulla Patronen, Lotta Ahola, Jorma Poti, Merja Lahtinen, Mika Kyrö (6) Mikko Hakalan ehdotusta kannattivat Joni Frisk, Mikko Hakala, Sanna Rajala (3). Mikko Hakala jätti eriävän mielipiteen. Äänin 6–3 esittelijän ehdotus tuli kokouksen päätökseksi.

Kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2024 uusiksi kiinteistöveroprosenteiksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa seuraavaa

(Suluissa nykyinen veroprosentti)

–  vakituinen asuinrakennus 0,50 % (0,45%)
–  muu asuinrakennus 1,20 % (1,05%)

Yleinen kiinteistövero

– rakennukset 1,00% (1,00%)
–  maapohja 1,30 % (1,00%)

– Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %  (0,00%)
– Voimalaitokset 2,50 % (2,50 %)
– Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % (3,00%)

Vastaesitykset

Mikä Kyrö ehdotti ja Merja Lahtinen kannatti, että veroprosentit kiinteistössä olisivat seuraavat.
Vakituinen asuinrakennus 0,50 % ennallaan 0,45 %. Muu asuinrakennus 1,20 %, ennallaan 1,05 %. Yleinen kiinteistövero – rakennukset 1,00%, – maapohja 1,30 %, – Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %, – Voimalaitokset 2,50 %, nosto 2,9 % – Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %.

Mikko Hakala ehdotti Sanna Rajalan kannattamana, kiinteistöveroesityksen kohtaan ”muu asuinrakennus 1,2 %”, että muiden asuinrakennusten kiinteistövero korotetaan 1,3%:iin. Perusteluiksi hän esitti, että vapaa-ajanasuntojen kiinteistövero kohdistuu ja osallistaa myös muut kuin Jämsän vakituiset asukkaat, jotka kuitenkin käyttävät kunnan palveluita. Korotuksen myötä kaupungin talouteen saataisiin noin 100 000 euron lisätulo verrattuna esityslistalla olleeseen ehdotukseen. Muuten esitys esittelijän mukaisesti.

Äänestykset

Vakituinen asuinrakennus 0,45: Esittelijän ehdotusta äänestivät Joni Frisk, Ilkka Salminen, Lotta Ahola, Jorma Poti, Sanna Rajala, Ulla Patronen ja  Mikko Hakala (7) Mika Kyrön esitystä kannattivat Mika Kyrö ja Merja Lahtinen (2).

Mikko Hakalan esitystä muu asuinrakennus (vapaa-ajan asunnot) 1,30 äänestivät Joni Frisk, Mikko Hakala, Jorma Poti, Sanna Rajala (4). Mika Kyrön esitystä muu asuinrakennus (vapaa-ajan asunnot) ennallaan 1,05 äänestivät Ulla Patronen, Mika Kyrö, Merja Lahtinen, Ilkka Salminen ja Lotta Ahola Lotta (5). Kyrön esitys vastaan esittelijän ehdotus. Esittelijän ehdotusta äänestivät: Joni Frisk, Ilkka Salminen, Mikko Hakala, Lotta Ahola, Ulla Patronen, Sanna Rajala ja Jorma Poti (7) Mika Kyrö ja Merja Lahtinen (2) Äänin 7-2 esittelijän ehdotus päätökseksi.

Yleinen kiinteistövero, rakennukset, esittelijän ehdotus 1 % läpi yksimielisesti.
Maapohja 1,30 %, läpi yksimielisesti. Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 -% läpi yksimielisesti.
Voimalaitokset – Mika Kyrö teki vastaesityksen (ei) äänestys: Mika Kyrö, Merja Lahtinen, Jorma Poti (3) – pohjaesitys (jaa) Lotta Ahola, Ilkka Salminen, Mikko Hakala, Ulla Patronen, Joni Frisk, Sanna Rajala (6).
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %, läpi yksimielisesti.

Puhelinvaihdepalvelun lakkauttaminen

Kaupungin puhelinvaihdepalvelu päätettiin lakkauttaa ja irtisanoa 1.3.2024 lukien. Puhelinvaihteen palveluneuvoja siirtyy muihin tehtäviin elinvoimatoimialalle samasta ajankohdasta lukien.

Puhelinvaihdepalvelun päättyminen on osa toteuttavia säästötoimenpiteitä ja talouden tasapainotusohjelmaa. Lisäksi puhelinvaihteen kautta välitettyjen puheluiden määrä on vähentynyt merkittävästi viimeisen 12 kuukauden aikana. Lokakuussa 2022 puheluiden määrä oli 2561 kpl, jonka jälkeen puheluiden määrä on laskenut lähes lineaarisesti alle tuhanteen puheluun kuukaudessa.

Kuntapaikkojen määrän tarkistaminen vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki tarjoaa 25 paikkaa tilapäisen suojelun piirissä oleville.

Ely-keskus on pyytänyt Keski-Suomen alueen kuntia vahvistamaan kuntapaikkojen määrä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille tai kotikunnan saaneille tilapäistä suojelua saaville vuodelle 2024.

Vaalit 2024

Ennakkoäänestyksen järjestäminen ja ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2024 presidentinvaalin järjestämisestä, ennakkoäänestyspaikoista ja äänestyspaikkojen aukioloajoista.
Ennakkoäänestys järjestetään kaupungin omana toimintana seuraavissa paikoissa.

1. Jämsän Forum, Keskuskatu 2-4, 42100 Jämsä
2. Koivutie 4 liiketila, Koivutie 4, 42300 Jämsänkoski
3. Kuoreveden kirjasto, Lentoasemantie 1, 35600 Halli
4. Länkipohjan kirjasto, Kirjastotie 4, 35400 Längelmäki
5. Koskenpään terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenpää

Lisäksi päätettiin laitos laitosäänestyspaikoista eri laitoksissa ja sosiaalihuollon yksiköissä.

Vaalilautakuntien ja -toimikuntien nimeäminen

Nimettiin valittavat henkilöt seuraaviin toimielimiin vuoden 2024 presidentinvaaleja varten:

– Jämsän äänestysalueen vaalilautakunta
– Vaalitoimikunta nro 1
– Vaalitoimikunta nro 2
– Vaalitoimikunta nro 3

Vaalilautakuntiin nimetyt henkilöt erillisessä liitteessä (pdf).

Vuoden 2024 presidentinvaali ja europarlamenttivaalien ulkomainonta

Vuoden 2024 presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien kaupungin järjestämät ulkomainontapaikat ja vaalimainoskehikoiden sijoituspaikat ovat:

– Jämsän Äijän aukio (Koskentien suuntaisesti)
– Kaipolan tori
– Halli (Puistotien P-alue, Puistotie 3)
– Länkipohja (Länkipohjantie 17)
– Jämsänkoski (Kenraalintie 5)
– Koskenpää (Jämsänkoskentie 3:n parkkipaikka)

Vaalimainoskehikoiden asentamisen hoitaa kunnallisteknisten palvelut.

Työvalmennussäätiö Avituksen tarjous mainosten liimauksesta ja kuljetuksesta hyväksyttiin. Tarkempia ohjeita ulkomainonnasta antaa Keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Muut asiat

·        Määräaikaan mennessä Jämsän kaupungin mobiililaitteiden hankinnasta on jätetty yksi tarjous. Hankintayksikkö on tarkastanut tarjouspyynnössä asetettujen vaatimuksien täyttymisen. Kaupunginhallitus hyväksyi Dustin Finland Oy:n tarjouksen. Hankintaprosessissa on ollut avustamassa konsulttitoimisto Learnpoint Oy.

·        Kaupunginhallitus päätti myydä Kiinteistö Oy Puutarha-Auvilalle noin 2,7 ha:n suuruisen määräalan kiinteistöstä 182-403-1-220 Maatalousoppilaitos, 54 540,00 euron kauppahinnalla ja samasta kiinteistöstä Asunto Oy Jämsän Puisto-Auvilalle noin 0,4 ha:n suuruisen määräalan 8 080,00 euron kauppahinnalla.

·        Kaupunginhallitus myönsi Anna-Reetta Västiselle eron Jämsän Vesi liikelaitoksen johtokunnasta ja nimesi hänen tilalleen Arja Paakkasen.

·        Kaupunginvaltuuston 23.10.2023 päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös