Kaupunginhallituksen päätöksiä 30. tammikuuta 2023

Kaupunginhallituksen kokoukset järjestetään pääsääntöisesti lähikokouksina joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas maanantai. Tämäniltaisessa kokouksessaan kaupunginhallitus muun muassa myönsi toiminta-avustuksen Rauhan Majakalle. Konsernihallinto huolehtii jatkossa ilman omaisia kuolleen jämsäläisen hautajaisjärjestelyistä. Sisäisen liikenteen maksutonta käyttöoikeutta tilapäistä suojelua saaville ei jatkettu.

Esityslista 30.1.2023

Kaupunginhallituksen kokoukset 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi kokousten pitopaikkaa- ja aikaa, koollekutsumista, pöytäkirjanpitoa ja sen tarkastusta sekä tiedoksiantoa koskevat menettelyt. Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina. Kokoukset ovat pääsääntöisesti ns. läsnä -kokouksia. Perustelluista syistä kokous voidaan sopia pidettäväksi hybridinä tai etänä.

Jämsän kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välinen tietosuojasopimus

Jämsän kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen välinen tietosuojasopimus hyväksyttiin. Pirkanmaan hyvinvointialueen ja yhteistyössä toimivien kuntien välillä käsitellään jatkossa henkilötietoja. Tämän vuoksi hyvinvointialueen ja kunnan välille on tarpeen tehdä sopimus henkilötietojen käsittelystä.

Jämsän kaupungin viestintäohje

Jämsän kaupungin päivitetty viestintäohje hyväksyttiin. Viestintäohje on yleisohje kaupungin henkilöstölle. Viestintäohjetta noudatetaan koko kaupunkikonsernissa soveltuvin osin. Ohje sisältää linjauksia, toimintatapoja sekä käytänteitä, joita kaupungin viestinnässä noudatetaan työyhteisön sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Rauhan Majakka ry:n hakemus

Rauhan Majakka ry on hakenut kaupungilta toiminta-avustusta. Keski-Suomen hyvinvointialue myöntää avustuksia yhdistyksille toimintaan, jonka tavoitteena on Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tai turvallisuuden edistäminen.  Hyvinvointialueen asettamaan aikatauluun nähden Rauhan Majakan hakemus on tullut myöhässä

Mikäli hyvinvointialue ei käsittele hakemusta myöhästyneenä, kaupunginhallitus päätti myöntää Rauhan Majakka ry:lle toiminta-avustusta 6000 euroa vuodelle 2023.

Ilmoittajansuojelulaki

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Direktiivi velvoittaa tietyt työnantajat perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösten ilmoittamista varten. Muun muassa kuntien tulee ottaa käyttöönsä sisäiset kanavat ja menettelyt rikkomisten sisäistä ilmoittamista ja jatkotoimia varten.

Ilmoittajansuojelulain asettamat velvoitteet merkittiin tiedoksi. Teknisen ratkaisun tarjoajia kartoitetaan ja hankitaan sopiva ilmoituskanava. Sisäiset toimintaohjeet laaditaan yhteistoimintamenettelyssä.

Hautaustoimilaki ja kunnan velvollisuus hautausjärjestelyistä huolehtimiseen

Kaupunginhallitus päätti, että tilanteessa, jossa vainajalla ei ole omaisia tai läheisiä huolehtimaan hautausjärjestelyistä hautausjärjestelyt kuuluvat konsernihallinnolle. Vastuu kirjataan hallintosääntöön. Aiemmin hautajaisjärjestelyistä vastasi sosiaalitoimi. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen vastuu hautajaisjärjestelyistä säilyi kunnilla.

Tilapäistä suojelua saavien henkilöiden mahdollisuus käyttää julkisia kulkuneuvoja ilmaiseksi

Kaupunginhallitus päätti, ettei maksutonta käyttöoikeutta jatketa 2023.

SPR:n Arjen apu -vapaaehtoistyöntekijät on vedonnut kaupunkia jatkamaan julkisen liikenteen maksutonta käyttöä tilapäistä suojelua saaville henkilöille. Annetussa vastauksessa todetaan mm.  tuen olleen voimassa määräaikaisesti vuoden 2022 loppuun ja se oli tarkoitettu alkuvaiheen sopeutumisen tukemiseksi. kaupungille maksuton käyttöoikeus aiheutti touko-marraskuussa 2022 hieman yli 20 000 euron kustannukset.

Jämsän Terveys Oy vuoden 2022 Covid -korvaukset

Merkittiin tiedoksi saadut Covid 19 -korvaukset vuodelle 2022 ja hyväksyttiin toimenpiteet. Jämsän kaupunki maksaa Jämsän Terveys Oy:lle Covid -korvauksia 1.147.312,57 euroa, josta vähennetään jo aiemmin maksetut erät.  Jämsän kaupungin ei kuulu maksaa tukipalvelumaksua Jämsän Terveydelle vuodesta 2022 lähtien.

Muita kaupunginhallituksen päätöksiä

Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön päätökset opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta merkittiin tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen siirtoa koskevat Jämsän kaupungin sopimukset sekä Keski-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa. Kaupunginjohtaja valtuutettiin tekemään viranhaltijapäätökset muista mahdollisista tietoaineistojen luovuttamisista hyvinvointialueille.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se merkitsee tiedoksi yhdentoista keskeneräisen valtuustoaloitteen (11 kpl) valmistelutilanteen 31.12.2022 sekä kuntalaisten vuonna 2022 tekemät aloitteet (7 kpl) ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi valtuustolle esitetään, että varavaltuutettu Riikka Mäkelälle myönnetään ero tehtävästä.  Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvat toimistosihteerin viralle ja kahdelle varhaiskasvatuksen opettajan toimelle.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös