Kaupunginhallituksen päätöksiä 6. maaliskuuta 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan toiminnan tavoitteet. Kuluvan vuoden tavoitteisiin kuuluu muun muassa talouden tasapainottamistyön käynnistäminen. Eepos Groupin tarjous koskien Jokivarren puukoulun kahvilatoiminnan järjestämistä hyväksyttiin. Uimahallin lipunmyynti- ja kahvilatoiminnan järjestämisen hankinta sen sijaan keskeytettiin.

Esityslista 6.3.2023

Kaupunginjohtajan toiminnan tavoitteet vuodelle 2023

Kaupunginjohtajan kuluvan vuoden työn painopisteet ja tavoitteet hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto on käynyt vuosittaisen arviointi- ja tavoitekeskustelun kaupunginjohtajan kanssa helmikuussa 2023. Kuluvan vuoden tavoitteiksi on sovittu:

– talouden tasapainottamistyön käynnistäminen
– verkostoyhteistyön ja edunvalvonnan kehittäminen
– kilpailukyvyn parantaminen elinkeinopolitiikan johtamisen kehittämisellä ja elinvoimatyön tukemisella
– henkilökunnan hyvinvoinnin ja organisaation toimintakyvyn tukeminen muutosvaiheessa
– ennakoivan toimintatavan vakiinnuttaminen

Uimahalli Koskikaran lipunmyynti- ja kahvilatoiminnan sekä Jokivarren puukoulun kahvilatoiminnan järjestäminen

Uimahalli Koskikaran lipunmyynti- ja kahvilatoiminnan sekä Jokivarren puukoulun kahvilatoiminnan järjestämisestä on pyydetty tarjouksia ajalle 1.4.2023-31.3.2026. Määräaikaan mennessä on saatu kaksi osatarjousta Jokivarren puukoulun kahvilatoiminnan järjestämiseen ja kaksi osatarjousta uimahallin lipunmyynti- ja kahvilatoiminnan järjestämiseen. Molempiin osa-alueisiin saatiin yksi hyväksyttävissä oleva tarjous.

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää Uimahalli Koskikaran lipunmyynti- ja kahvilatoiminnan hankinnan, koska hyväksyttäviä tarjouksia oli saatu vain yksi. Uutta hankintaa ei käynnistetä. Eepos Groupin osatarjous Jokivarren puukoulun kahvilatoiminnan järjestämisestä hyväksyttiin 700 euron kuukausivuokralla.

Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan

Kaupunginhallitus nimesi kutsuntalautakunnan vuosille 2023 – 2024 varsinaiseksi jäseneksi Sanna Rajalan ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jorma Potin. Toiseksi varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Merja Lahtinen ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anssi Mennala.

Testamenttivarojen käytön seuranta sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2022

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimia testamenttivaroja on vuoden 2022 aikana käytetty yhteensä 263.136,65 euroa. Kaupunginhallitus totesi testamenttivarojen käytön olleen annettujen ehtojen mukaista. Selostetut testamentti- ja perintövarojen käytöt merkittiin tiedoksi.

Muut päätökset

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen Vaasan hovioikeuden ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset.

Vaasan hovioikeuden ratkaisu koski Himos Resort Oy:n valitusta käräjäoikeuden päätöksestä.  Asiassa ei ole ilmennyt aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta eikä suoritetun näytön arvioinnin oikeellisuutta. Kyse on ollut siitä, onko Jämsän kaupunki jättänyt oikaisematta Himos Resort Oy:n käsityksen siitä, että Salavantien kunnallistekniikan rakentaminen on ollut osa vuonna 2015 sovittua pakettia.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen koskien täytäntöönpanon kieltoa ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisen vaatimusta. Asia koski kaupunginhallituksen päätöksiä, joilla se oli hylännyt Patakolmonen ja Saksala -nimisten kiinteistöjen kauppaa koskevat oikaisuvaatimukset.

Kaupunginvaltuuston kokouksen 20.2.23 päätökset päätettiin panna täytäntöön. Kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden valmisteluvastuut ovat aloitteen ”Köpiksen ruokailua pitää jatkaa” osalta sivistystoimella ja aloitteen ”Kiinteistöjen toimintojen organisointi” osalta talousjohtajalla ja toimitilapäälliköllä.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös