Kaupunginhallituksen päätöksiä 6. toukokuuta 2024

Kaupunginhallitus hyväksyi tarjouksen kesän täydentävästä joukkoliikenteestä. Lisäksi kaupunginvaltuustolle ehdotetaan lainatakauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Jämsänmäelle.

Esityslista 6.5.2024

 

Täydentävän joukkoliikenteen ostaminen kesälle 2024

Hyväksyttiin Tilausliikenne Lampinen Oy:n tarjous täydentävän joukkoliikenteen ajamisesta 1.7 – 31.7.2024. Esityslistan liitteen mukaisten vuorojen ajaminen maksaa yhteensä 20 460 euroa (alv. 0 %).

Kesäliikenteen aikataulut on pyritty laatimaan aikaisempien kesien kokemusten mukaan niin, että ne palvelevat kuntalaisten asiointia ja työmatkaliikennettä. Aikataulut ovat esityslistan liitteenä.

 

Koy Jämsänmäki: Säterinkulma 3 ja 5 lainan takaus

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi omavelkaisen takauksen myöntämisen Kiinteistö Oy Jämsänmäelle korkeintaan 1 650 000 euron suuruiselle lainalle, 20 vuoden maksuajalla.

Jämsänmäki luovuttaa Jämsän kaupungille vastavakuuden (yleisvakuus). Takaus on täysimääräisenä voimassa niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut on maksettu luotonantajalle takaisin. Takaaja vastaa lainasta pääomineen, korkoineen, viivästyskorkoineen ja mahdollisine kuluineen.

Lainarahalla on tarkoitus peruskorjata Säterinkulma 3-5 talot, joissa on talotekniikan osalta paljon puutteita ja vesikate on tullut käyttöikänsä päähän. Säterinkulmassa on yhteensä 37 asuntoa.

 

Muut kaupunginhallituksen päätökset:

Kaupunginhallitus hyväksyi täsmennetyn päätöstekstin ja pienet tekniset korjaukset tilinpäätöskirjaan. Tytäryhtiön tuloksen muuttuminen aiheutti konsernin tuloksen muuttumisen 2 971 012,60 eurosta 2 985 479,88 euroon. Kaupunginhallitus on käsitellyt tilinpäätöksen 25.3.2024.

Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeen loppuraportti merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.

Uutta kilpailukykyä Himos-Jämsän matkailuun -hankkeen loppuraportti merkittiin hyväksyttynä tiedoksi.

Päätettiin asettaa Luoteis-Himoksentien asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Kaupunginhallitus päätti suostua Jämsän Vanhaintuki ry:llä olevien Kuntarahoitus Oyj:ltä otettujen lainojen kahden vuoden lyhennysvapaaseen.

 

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös