Kaupunginhallituksen päätöksiä 8. huhtikuuta 2024

Kaupunginhallituksen etäkokouksessa hyväksyttiin laskutusta ja perintää koskeva ohje ja nimettiin ehdokkaat Pro Ysitien hallitukseen. Oikaisuvaatimus tontin takaisinostopäätöksestä hylättiin, lukuun ottamatta pilaantuneen maan tutkimuksen teettämistä.

Esityslista 8.4.2024

Oikaisuvaatimus tontin takaisinostosta

Kaupunginhallitus hylkäsi Erkki Salminen Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen lukuun ottamatta tarpeettomaksi todettua vaatimusta pilaantuneen maan tutkimuksen teettämistä.

Erkki Salminen Oy on pyytänyt oikaisua koskien kaupunginhallituksen aiempaa päätöstä tontin takaisinostosta. Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu, että kaupunki korvaa tontin ostosta aiheutuneet suorat kulut kokonaisuudessaan Erkki Salminen Oy:lle tontin takaisinoston yhteydessä, eikä pima-tutkimusta toteuteta takaisinoston yhteydessä.

Oikaisuvaatimuksen perusteluissa todetaan muun muassa, ettei yritys olisi ostanut kyseessä olevaa tonttia, mikäli pohjavesialueen laajenemisuhasta olisi annettu tietoa oston aikaan. Lisäksi yritykselle on koitunut kustannuksia tontin omistusaikana muun muassa ympäristöluvan hankkimisesta, jotka jäävät yrityksen kustannuksiksi kaupungin lunastaessa tontin takaisin.

Laskutus- ja perintäohjeen hyväksyminen

Kaupungin ja Jämsän Vesi liikelaitoksen päivitetty laskutus- ja perintäohje hyväksyttiin.

Päivitetyssä ohjeessa vanhentuneet tiedot ja termit on korjattu, epäselvyydet selkeytetty ja puutteet määrittelyissä täydennetty. Uusissa ohjeissa käsitellään eräpäivien siirtoa, maksusuunnitelmia, luottotappioiden kirjausta ja perinnästä luopumista, sekä päivitetään euromääräiset valtuudet ja maksuaikojen pituudet nykytasolle.

Pro Ysitie ry:n hallituksen jäsenyys

Kaupunginhallitus nimesi Pro Ysitie ry:n hallitukseen ehdolle Ilkka Salmisen ja varalle Katja Rissasen.

Pro Ysitien hallitus on pyytänyt jäsenorganisaatioitaan tekemään ehdotuksia yhdistyksen hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi kaudelle 2024 – 2025. Ehdotukset on pyydetty tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpano

Kaupunginvaltuuston 25.3.2024 pidetyssä kokouksessa tehdyt päätökset päätettiin panna täytäntöön.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös