Kaupunginhallituksen päätöksiä 8. toukokuuta 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi työllisyys- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen valmistelun periaatteet. TE-palvelut siirtyvät kunnille tai useamman kunnan yhteistoiminta-alueelle vuoden 2025 alusta lukien. Jämsä on mukana Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa seitsemän muun kunnan kanssa.

Esityslista 8.5.2023

TE24 Työllisyyspalvelu-uudistuksen valmistelu ja hanke

Kaupunginhallitus päätti periaatteista, jotka ovat TE-palvelut 2024-uudistuksen valmistelun pohjana ja hyväksyi Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelun – hankkeen sekä siihen liittyvän omarahoitusosuuden maksamisen työllisyyspalveluiden vuoden 2023 määrärahoista.

Jämsän kaupunki järjestää henkilöasiakkaiden TE-palvelut Keski-Suomen eteläisessä työllisyysalueessa. Lisäksi Jämsän kaupunki voi sopia Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen muiden kuntien muodostaman työllisyysalueen kanssa erityisten henkilöasiakkaiden, työnantaja- ja yritysasiakkaiden sekä palveluhankintoihin liittyvien asiantuntijapalveluiden järjestämisestä koko maakunnan laajuisesti.

Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta lukien. TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi henkilö- ja yritysasiakkaita. Oma kunta tuntee asukkaansa ja paikallisen elinkeinoelämän parhaiten, joten sekä työn hakija- että yritysasiakkaat saavat yksilöllisesti räätälöityjä ja paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, palvelut tukevat nopeamman työllistymisen tavoitetta.

Palvelut siirretään kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Jämsä on mukana Eteläisen Keski-Suomen (Jämsä Keuruu, Multia, Petäjävesi, Luhanka, Joutsa, Muurame ja Toivakka) työllisyysaluevalmistelussa ja ilmaissut kiinnostuksensa vastuukunnaksi.

Työllisyysalueeseen liittyvien sopimusten, järjestämissuunnitelman sekä palveluiden järjestämiseksi alueelle on suunniteltu haettavaksi kansallista kehittämisrahaa Keski-Suomen liitosta maakunnallisena hankkeena. Hakijana on Jyväskylän kaupunki sekä Äänekoski ja Jämsä osahankkeiden toteuttajina. Hankkeen nimi on Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelu -hanke. Hanke alkaa kesäkuun alusta jatkuen vuoden loppuun saakka.

Jämsän Yrityskiinteistölle antolaina Gradian kampusrakennuksen ostoon

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle myönnetään 270.000 euron suuruinen antolaina. Yrityskiinteistöt on hakenut lainaa ostaakseen Gradialla myynnissä olevan alakampuksen osoitteessa Koulutie 19 B, 42300 Jämsänkoski. Tiloissa on noin 3.000 m2 hallitilaa ja lisäksi kohteen päädyssä on luokkatiloja.

Nuorisovaltuuston aloite puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupunginvaltuustoon

Nuorisovaltuuston aloite nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudellista edustajasta kunnanvaltuuston kokouksissa hyväksyttiin. Asiasta valmistellaan määräys hallintosääntöön.

Nuorisovaltuuston keskuudestaan valitsemalle edustajalle ja hänen estyneenä ollessaan varaedustajalle, annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston kokouksiin. Läsnäolo- ja puheoikeutta ei ole valtuuston käsitellessä salassa pidettävää asiaa tai julkista asiaa, jossa on salassa pidettävää aineistoa. Edustaja on oikeutettu saamaan palkkiosäännön mukaisen kokouspalkkion.

Jämsän nuorisovaltuusto on lakisääteinen vaikuttajaryhmä, joka tuo nuorten äänen kunnan päätöksentekoon.

Jämsän kaupungin ja Patria Oyj puitesopimus 

Jämsän kaupungin ja Patria Oyj:n välinen puitesopimus merkittiin toteutuneeksi. Puitesopimuksen mukaisesti Jämsän kaupunki rakennutti teollisuustilaa Patrian tytäryhtiöille kahden yhtiön kautta. Patria Oyj on puitesopimuksen mukaisesti lunastanut molemmat kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Jämsän Hekohallin ja Kiinteistö Oy Jämsän komposiittihallin kokonaan.

Muita kaupunginhallituksen päätöksiä

Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan, että se valitsee kaupunginhallituksen toimikaudeksi 1.8.2023 – 31.5.2025 kaupunginhallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, päättää varapuheenjohtajien lukumäärän ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Jämsän kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Päivitetty hyvinvointi- ja turvallisuuskertomus vuosille 2021–2025 hyväksyttiin ja se annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginvaltuustolle viedään tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen mukainen varavaltuutettujen määrän täydentäminen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että valtuusto myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle omavelkaisen takauksen 240.000 euron suuruiselle korkotukilainalle kymmenen vuoden lainalle. Kiinteistö Oy Jämsänmäki hakee lainaa kahden öljyllä lämpiävän kohteen lämmitysjärjestelmän muutostyöstä maalämpöön.

Uudistettu Jämsän Hyvän hallintotavan ohje hyväksyttiin noudatettavaksi Jämsän kaupunkikonsernissa.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Jämsän kaupunkikonsernissa -ohjeen tavoitteena on tukea kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla.

Talousjohtajalle päätettiin maksaa yhden kuukauden palkan suuruinen kertapalkkio useiden kiistanalaisten sopimusten ja niihin liittyvien työläiden ja laajojen neuvotteluiden sekä näkemyserojen hoitamisesta. Kyseisissä asioissa talousjohtaja on toiminut keskeisessä koordinaattorin asemassa kaupungin eri yksikköjen ja riidan muiden osapuolten välillä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki liittyy Hansel Oy:n päiväkotien ja koulujen koulu- ja askartelutarvikkeiden yhteishankintaan. Sopimuskausi alkaa vuoden 2024 alussa ja on voimassa mukaan lukien optiovuodet enintään neljä vuotta.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti, p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös