Kaupunginvaltuuston päätöksiä 10. lokakuuta 2022

Kaupunginvaltuusto antoi myönteisen ennakkokannan Länsi-Himoksen rinnekeskuksen jatkovalmisteluun. Lisäksi muun muassa hyvinvointialueeseen liittyvä puitesopimus sekä maahanmuuttajien kotouttamisohjelma hyväksyttiin.

Esityslista 10.10.2022

Talousarvion muutos 2022  

Valtuusto hyväksyi esityslistan liitteen mukaiset ja esittelytekstissä mainitut talousarvion muutokset vuodelle 2022.

Koko kaupungin osalta yhteensä talousarvion muutoksessa toimintatuottojen vähennys on 89 071 euroa ja toimintakulujen lisäys 1 990 560 euroa. Liikelaitoksilla ei ole talousarvion muutosesityksiä.

Jämsän Vesi liikelaitoksen organisointi

Vesiliikelaitoksen organisaatiosta ja toiminnoista on tehty selvitys. Selvitys koskee Vesilaitoksen mahdollista yhtiöittämistä ja sen vaikutuksia organisaation toimintaan ja asiakkuuksiin sekä hinnan muodostukseen.

Jämsän Vesi liikelaitoksen yhtiöittämisselvitys merkittiin tiedoksi. Mikäli jatkossa tarvetta yhtiöittämiseen ilmenee, tehtyä selvitystä voidaan käyttää hyödyksi päivitetyin tiedoin.

Ennakkokanta Länsi-Himoksen rinnekeskuksesta

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n hallitus on pyytänyt kaupungin ennakkokantaa Länsi-Himoksen rinnekeskusta koskevaan asiaan.

Kaupunginvaltuusto antoi myönteisen ennakkokannan Länsi-Himoksen rinnekeskuksen jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelussa huomioidaan esittelytekstissä mainitut seikat. Neuvoteltu sopimus tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston käsittelyyn ja päätettäväksi siltä osin kuin päätösvalta on valtuustolla.

Puitesopimus – yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteen mukaisen Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen hyvinvointialueen puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi.

Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet. Yhteistyösopimuksella edistetään keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistetaan saumattomia palveluketjuja, toimivia ennaltaehkäiseviä palveluja ja asukkaiden osallisuutta. Kaikki sopijaosapuolet sitoutuvat ihmislähtöisiin ja toimiviin palveluihin.

Maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Jämsän kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman vuosille 2022-2025 hyväksyttiin.

Kotouttamisohjelma on esityslistan liitteenä. Lain mukaan kunnan on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma. Kotoutumislain mukaan kunta ja työ- ja elinkeinotoimisto vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta.  Vuoden 2023 alusta lukien tulee kunnan ja hyvinvointialueen tehdä tiivistä yhteistyötä kotoutumisasioiden tiimoilta.

Eropyyntö luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen Eero Peltolalle myönnettiin ero luottamustehtävistä.

Sivistyslautakuntaan valittiin uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Heikki Paavisto ja varajäseneksi Leo Värelä.

Kaupunginhallituksen vastaus SDP:n valtuustoryhmän toimenpidealoitteeseen

Merkittiin tiedoksi kaupunginhallituksen päätös. Toimenpidealoitteen johdosta hyvinvointiryhmään valitaan 1.1.2023 lukien kolme luottamushenkilöä.

Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloitteisiin on annettu esityslistan mukaiset vastaukset. Valtuusto totesi valtuustoaloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäväksi.

Perhepäivähoitajille kuukausipalkka

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusneuvottelujen tuloksena kesäkuussa 2022 sovittiin omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille palkkausrakenteen uudistus, jonka mukaan perhepäivähoitajille maksetaan kuukausipalkkaa. 1.10.2022 lukien perhepäivähoitajien palkan perusteena ei ole enää varattujen hoitopaikkojen lukumäärä eikä perhepäivähoitajan koulutuksella ole enää vaikutusta hinnoittelukohdan valintaan.

Vaihtoehtoinen liikenneturvallisuutta parantava hanke

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Paunun ja Vitikkalan koulun paikkeille ei tehtäisi uutta liikenneympyrää. Sen sijaan rakennettaisiin uusi tie tasamaata pitkin Koskenväylältä sairaalan risteyksen paikkeilta Paunun koulun parkkipaikalle.

Annetussa vastauksessa todetaan kaupunginvaltuustolle toimitetun aineisto Vitikkalan risteysalueelle toteutetuista selvityksistä. Vuosina 2011 ja 2018 tehdyt vaihtoehtotarkastelu, liittymävaihtoehtojen vertailu, liikenneturvallisuuskysely sekä toteutettu liikenteellinen toimivuustarkastelu.

Maakkulan alueelle sähköpisteitä matkailuautoille

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Maakkulan pysäköintialueelle asennettaisiin noin 3-5 sähköpistettä matkailuavoneuvoille ja alueen markkinointia lapsiperheille oivallisena pysähdys- tai yöpymispaikkana monipuolisen liikuntapuiston ja maauimalan alueella, lähellä keskustan liikkeitä.

Annetussa vastauksessa elinvoimatoimi esittää muun muassa, että karavaanareiden matkaparkki järjestetään Seppolan sataman muiden kehittämistoimien yhteydessä.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös