Kaupunginvaltuuston päätöksiä 11. joulukuuta 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman. Valtuusto käsitteli talousarviota useamman tunnin ajan. Talousarvion sisällöstä jätettiin ennätykselliset toistakymmentä vastaesitystä. Länkipohjan ja Koskenpään koulujen määrärahat säilyvät suunnitelmavuosina 2025-2027. Taloussuunnitelma on kokonaisuudessaan noin 137 000 euroa ylijäämäinen, mutta vuoden 2024 talousarvio on noin - 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Esityslista 11.12.2023

Toinen lisätalousarvio vuodelle 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toisen lisätalousarvion muutoksen.

Toisessa lisätalousarviossa kunnallisverotuottojen alennetaan 1 455 000 euroa ja metsänmyyntituottoja 490 000. Lisäksi lukion tulosalueelta siirretään perusopetuksen tulosalueelle 38 387 euroa. Muutosten jälkeen kaupungin tilikauden alijäämä on 2 771 245 euroa.

Talousarvio v. 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion sekä vuosien 2024–2027 taloussuunnitelman sekä niihin tehdyt muutokset valtuuston päätöksen mukaisesti.

Talousarvion lähtökohtana on Jämsän vähenevä asukasluku ja muuttuva ikärakenne, joilla on vaikutusta palvelujen järjestämiseen. Kaupungin asukasluku on laskenut 120 asukkaalla vuoden aikana. Työttömyysaste on laskenut 12,4 prosenttiin.

Taloussuunnitelma on kokonaisuudessaan noin 137 000 euroa ylijäämäinen, mutta vuoden 2024 talousarvio on – 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvioesityksen toimintakate on -45,3 miljoonaa euroa, vuosikate on 5,2 miljoonaa euroa ja suunnitellut poistot -7,9 miljoonaa euroa. Kaupungin kumulatiivinen alijäämä taseessa on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin talousarvion sisällöstä jätettiin kaikkiaan yksitoista eri vastaesitystä.

Vastaesitykset, esitysten kannatukset ja äänestystulokset

1. Jyrki Kokko esitti, että uimahalli pidetään avoinna sunnuntaina lapsiperheitä varten. Vastaavasti aukioloaikoja vähennetään arkipäiviltä.

Esitystä kannattivat Joonas Valkeajärvi, Antti Lähdesmäki, Seija El Sayed, Pekka Kataja, Ilkka Salminen, Jukka Haaparanta, Sari Jussila, Kari Ruokolahti, Sirpa Rintala, Markos Koskinen

Päätös uimahallin aukioloista tehdään viranhaltijapäätöksenä. Äänestys suoritettiin evästyksenä viranhaltijoille: pohjaesitys 17 – vastaesitys 24

2. Uuden Suunnan valtuustoryhmä esitti, että talousarvioehdotuksesta poistetaan sivistystoimialan kohdasta Palveluverkon tarkastelu: Koskenpään koulun lakkautus 1.8.2025 alkaen ja Länkipohjan koulun lakkautus 1.8.2025 alkaen. (Lähdesmäki Antti)  Esitystä kannattivat Arja Paakkanen ja Aki Lemmetyinen, Joonas Valkeajärvi, Markku Kankainen, Tuula Peltonen, Jyrki Kokko, Reijo Himanen, Seija El Sayed, Sirpa Rintala, Timo Salokorpi, Heikki Rinnekangas, Markos Koskinen

Äänestys: (pohjaesitys) 19 – (vastaesitys) 24

3. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että vuosille 2024, 2025, 2026 ja 2027 lisätään puunmyyntituottoja 500 000 euroa jokaiselle vuodelle. (Koskinen Markos) Esitystä kannattivat Markku Kankainen, Jyrki Kokko, Joonas Valkeajärvi, Seija El Sayed, Sirpa Rintala, Kari Ruokolahti

Äänestys: pohjaesitys 29 – vastaesitys 13, tyhjä 1

4. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kaupungin on otettava käyttöön ylimääräinen kunnallinen lasten kotihoidon tuki 100 000 euroa. Tämä lisäyksenä talousarvioon v. 2024 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027. Näin saadaan tehokkaasti vähennettyä päivähoitopaikkojen määrää ja saadaan siten huomattavia kustannussäästöjä Jämsässä. (Koskinen Markos) Esitystä kannattivat Pekka Kataja, Sirpa Rintala, Antti Lähdesmäki
Äänestys: pohjaesitys 34 – vastaesitys 9

5. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että Jämsän tulee käynnistää vuosina 2024 – 2025 näkyvä kampanjan televisiossa ja pääkaupunkiseudun, sekä Pirkanmaan ja Keski-Suomen päälehdissä täältä pois muuttaneiden eläkeläisten houkuttelemiseksi paluumuuttamaan takaisin Jämsään. Esitys 250 000 euroa. (Koskinen Markos). Esitystä kannattivat Jyrki Kokko, Joonas Valkeajärvi, Seija El Sayed, Pekka Kataja
Äänestys: pohjaesitys 28 – vastaesitys 25

6. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että taloussuunnitelmaan vuosille 2025-2027 tulee lisätä Koskenpään ja Länkipohjan koulujen opetuksen järjestämiseen vuonna 2025 yhteensä tarvittavat 310 000 euroa ja vuosille 2026 ja 2027 kullekin vuodelle 650 000 euroa. (Koskinen Markos)
Esitystä kannattivat Jyrki Kokko, Pekka Kataja, Sirpa Rintala
Äänestys: pohjaesitys 21 – vastaesitys 22

7. Aki Lemmetyinen esitti kirjastoauton lakkauttamisesta luopumista. Kirjastoauto on harvoja kaupungin palveluita, jotka kattavat myös reuna-alueet, ja kirjastolaitos sivistyspalveluna kaupungin perustoimintoja. Kirjastoauton lakkauttamisen säästövaikutus on vähäinen suhteessa siitä aiheutuvaan haittaan. Esitän että kirjastoautosta ei luovuta vaan se pidetään osana kirjastotoimen palveluverkkoa. Vuoden 2024 osalta rahoitus onnistuu jo päätetyllä veronkorotuksella. Vuosien 2025-2027 osalta veronkorotuspäätöksen jälkeinen valtionosuuksien lisäleikkaus tulee käsitellä syksyllä 2024 veroprosentteja päätettäessä, mutta siellä on edelleen nostovaraa, kun katsotaan verrokkikuntia. (Lemmetyinen Aki) Esitystä kannattivat Arja Paakkanen, Reijo Himanen, Antti Lähdesmäki, Sirpa Rintala, Johanna Ketola
Äänestys: pohjaesitys 27 – vastaesitys 16

8. Aki Lemmetyinen esitti, että talousarviossa ja säästöohjelmassa oleva Runttimäen maastoliikuntakeskuksen sähköistä luopuminen jätetään pois ja kaupunki maksaa jatkossakin hiihtokeskuksen valaistuksen. (Aki Lemmetyinen) Esitystä kannattivat Reijo Himanen, Heikki Rinnekangas.
Äänestys: pohjaesitys 27 – vastaesitys 16

9.  Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti, että talousarvion elinvoimaosuuteen ei varata vuosille 2026 ja 2027 100 tuhatta euroa per vuosi Länkipohjan ja Koskenpään elinvoimakeskusten muodostamiseen ja ylläpitoon. (Heikki Paavisto) Esitystä kannattivat Antti Manninen, Ari Haggrén, Lotta Ahola, Erja Laaksonen, Ilkka Salminen. Esityksestä ei äänestetty, koska koulut jäävät aiemmalla päätöksellä toimintaan.

10. Perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti, että kuntaverotulokertymään lisätään vuodelle 2025 300 000 euroa, vuodelle 2026 lisätään 400 000 euroa ja vuodelle 2027 lisätään 500 000 euroa. (Koskinen Markos)
Esitystä kannattivat Pekka Kataja, Ilkka Salminen
Äänestys: pohjaesitys 29 – vastaesitys 14

11. Aki Lemmetyinen esitti, että talousarviosta poistetaan lisenssiehtojen vastaisesti kopioidut tekstiosuudet. Esitystä kannattivat Joonas Valkeajärvi, Seija El Sayed, Ella Myllymäki

Ei äänestystä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäyksen tehdyn lainauksen lähteestä talousarviokirjaan.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similä ja useat valtuutetut jättivät eriävän mielipiteen kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki: Terveyskujan kiinteistön peruskorjauksen lainan takaus

Kiinteistö Oy Jämsänmäelle päätettiin myöntää omavelkainen takaus, korkeintaan 660 000 euron suuruiselle korkotukilainalle. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi lyhytaikaisen lainan (450 000 €) myöntämisen esityslistan seliteosan mukaisesti. Sekä takaus- että lainapäätöksien ehtona on ARAn myönteiset päätökset.

Palkkio- ja matkustussäännön muutos

Palkkio- ja matkustussäännön muuttaminen on osa Jämsän kaupungin talousohjelmaa. Esityksen mukaan  1.1.2024 lukien yli kolme tuntia kestävästä kokouksesta ei makseta korotettua palkkiota.

Markku Kankainen esitti, että palkkio-ja matkustussäännön muuttamista Palkkiosääntö 2§:n 1:momentin kohdalta seuraavasti liitettäväksi Jämsän kaupungin talousohjelmaan v 2024 lukien puolittamalla kokouspalkkiot. Arvioitu säästö noin 50 000- 55 000 euroa /vuosi Tekstinä näin: Palkkiosääntö 2§: n 1 momentin Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti : A Valtuusto ja kaupunginhallitus 58 € ( nykyinen 115€ ) B Lautakunnat ja johtokunnat 40€ (nykyinen 80€ ) C Muut kuntalain 26–28§:ien mukaiset toimielimet 30€ (nykyinen 60€ ). Esitystä kannattivat Ella Myllymäki, Arja Paakkanen ja Johanna Ketola
Äänestys: pohjaesitys 30 – vastaesitys 11, tyhjiä 2

Muut kaupunginvaltuuston päätökset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi

–        kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet hyväksyttiin.

–        Kiinteistö Oy Jämsänmäelle myönnetään 100 %:n omavelkainen takaus 86.400 euron suuruiselle Kuntarahoituksesta nostettavalle lainalle. Valtuusto hyväksyi Matti Similän esittämän teknisen täydennysesityksen. Esittelytekstin ensimmäisen kappaleen viimeinen virke korjataan muotoon ”Kevan lainan viimeinen erä olisi erääntynyt lokakuussa 2032” 2) Lisätään päätökseen lause ”Takaus kattaa lainapääoman lisäksi korot, viivästyskorot, kulut sekä muut mahdolliset lainan liitännäiskustannukset.”

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024 sekä jämsäläisen hyvän työn mallin vuosisuunnitelma 2024 merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä, p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös