Kaupunginvaltuuston päätöksiä 20. helmikuuta 2023

Kaupunginvaltuusto myönsi määrärahan Jämsän kaupungin alueella tehtyihin merkittävien kiinteistöjen lunastuksiin. Lisäksi hyväksyttiin toimialojen talousarvion ylitykset ja alitukset sekä vakuuden asettaminen Metsäkivelän kaatopaikan asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja ympäristön ennalleen saattamiseksi.

Esityslista 20.2.2023

Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöjen luovutukset L2022-164094 ja L2022-164107

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki käyttää kunnan etuosto-oikeutta Jämsän kaupungin alueella tehtyihin merkittäviin kiinteistön luovutuksiin. Kaupunginvaltuusto myönsi määrärahat kiinteistöjen lunastuksen suorittamiseen.

Luovutuksen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat joko pohjavesialueella, ovat tärkeitä ulkoilu- ja virkistysalueena tai niihin on yleiskaavassa osoitettu merkittävä määrä asuinpientalorakentamiseen soveltuvia alueita.

Konserniohjeen päivittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn konserniohjeen.

Konserniohje sisältää konsernissa noudatettavat omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjauksen periaatteet. Huomattavampana muutoksena on yhtiöiden tavoitteiden ja talousseurannan sekä nimitysprosessin siirtyminen konsernijaostolle. Lisäksi jaosto antaa ohjeet yhteisön toimielimissä kaupunkia edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin, myös säännön joitakin kohtia on ajantasaistettu.

Jämsän kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Jämsän kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma tavoittelee kävelyn ja pyöräliikenteen edistämistä sekä arjen matkoilla että vapaa-ajan toiminnoissa. Keskeistä on palvella Jämsän asukkaita, mutta myös kaupungissa työssä käyviä ja vapaa-ajalla vierailevia.

Hallintosäännön muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosäännön muutokset.

Tehdyt muutokset liittyvät kaupunginhallituksen oikeuteen päättää vakinaisten virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkojen ja toimien täyttöluvista. Lisäksi hallintosääntöön on lisätty hautaustoimilaissa tarkoitetuttu kunnan velvollisuus huolehtia hautausjärjestelyistä.

Toimialojen talousarvion 2022 määrärahojen ylitykset ja alitukset

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konsernipalvelujen, elinvoimatoimen, sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen määrärahojen ylitykset ja alitukset vuodelta 2022. Tilinpäätös on vielä keskeneräinen, joten tilinpäätöstä ei voi vielä kokonaisuutena arvioida.

Konsernipalvelujen toimiala on pysynyt kohtuullisesti talousarviossa. Toimintatuotot ovat toteutuneet 83,82 % ja toimintakulut 95,06 %, toimintakatteen toteuma on 100,92 %.

Kokonaisuutena elinvoiman toimintatuotot ovat alittuneet 1 391 900 euroa ja toimintakulut alittuneet  nettona 228 400 euroa.

Kokonaisuutena sivistystoimen toimialan tuotot ylittyvät noin 110 000 eurolla. Toimintakulut ylittyvät noin 415 000 euroa. Toimintakatteen ylitys on noin 305 000 euroa. Toimintakatteen toteuma on 100,9 %:a.

Kokonaisuutena sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen ylitys on 3 092 046 euroa, joka on 103,52 %:a.

Tarkemmat selvitykset löytyvät esityslistasta kunkin tulosalueen kohdalta.

Metsä-Kivelän kaatopaikka

Kaupunginvaltuusto päätti asettaa Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle vakuuden asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja ympäristön ennalleen saattamiseksi.

Kun vakuus on asetettu, ELY-keskus velvoitetaan vapauttamaan ja palauttamaan aikaisemmat vastaavaan alueeseen liittyvät vakuudet Jämsän kaupungille. Kaupunki vapauttaa vastaavat vastavakuudet GRK Oy:lle omien vakuuksien vapauduttua ELY:ltä.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet 31.12.2022 ja kuntalaisaloitteet 2022

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi yhdentoista keskeneräisen valtuustoaloitteen (11 kpl) valmistelutilanteen 31.12.2022 sekä kuntalaisten vuonna 2022 tekemät aloitteet (7 kpl) ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Eropyynnöt luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto myönsi kaupunginvaltuutettu Tarmo Konstarille eron valtuutetun tehtävästä ja Riikka Mäkelälle eron varavaltuutetun tehtävästä.

Valtuustoaloitteet

1. Jämsäläiselle toisen asteen opiskelijalle tuettu koulumatka Jämsän alueelle
2. Jämsän kaupungin konserniohjeiden päivittäminen

Kaupunginvaltuusto totesi aloitteiden johdosta annetut selvitykset riittäviksi ja aloitteet loppuun käsitellyiksi.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similä,  p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös