Kaupunginvaltuuston päätöksiä 27. toukokuuta 2024

Kaupunginvaltuuston valtuutettujen määrä vähennetään 31 henkeen, myös toimielinten jäsenmääriin tulee muutoksia. Kaupunginjohtaja Hanna Helasteen virkasuhde päättyy 31. heinäkuuta. Työllisyysaluelautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin jämsäläinen Tero Silvan.

Esityslista 27.5.2024

 

Talous

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2023

·        tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
·        tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sekä
·        korjatun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

 

Hallintosääntömuutokset

Kaupunginvaltuuston valtuutettujen lukumäärä vähennetään 31 henkeen 1.6.2025 lukien. Samasta ajankohdasta lähtien toimielinten jäsenmäärät ovat: kaupunginhallitus 7, elinvoimalautakunta 7, valvontajaosto 5, sivistyslautakunta 7, tarkastuslautakunta 7, henkilöstöjaosto 5 ja Jämsän Vesi -liikelaitos 5.

Konsernijaosto lakkautetaan ja hallintosäännössä sille määrätyt tehtävät siirretään kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluviksi 1.6.2025 lukien.

Muut hallintosäännön muutokset hyväksyttiin esittelytekstin mukaisesti ja tulevat voimaan 1.6.2024 lukien.

 

Työllisyysaluelautakunnan jäsenet

Nimettiin eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluelautakunnan puheenjohtajaksi Jämsän kaupungin edustaja Tero Silvan (varalla Mikko Laitinen). Jäseniksi nimettiin 31.5.2025 saakka:

Jämsä: Ville Erkkilä (varajäsen Pauliina Kokko), Ilkka Salminen (varajäsen Leo Värelä)

Luhanka: Antti Huttunen (varajäsen Sakari Halmemies)

Petäjävesi: Paula Vullin (varajäsen Hanna Hautamäki)

Toivakka: Karla Karmala (varajäsen Juha Juusela)

Mänttä-Vilppula: Jussi Jatkola (varajäsenet Piia Koivunen) ja Sari Päivärinta (varajäsen Tommi Aronen)

Multia: Elisa Murtomäki (varajäsen Tarja Riihimäki)

Joutsa: Jarmo Liukkonen (varajäsen Iiris Ilmonen)

Keuruu: Saara Kässi-Jokinen varapuheenjohtaja (varajäsen Hannu Järvinen), Emilia Koikkalainen (varajäsen Maija Kajosmäki)

Lautakunta vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa määriteltävistä työvoimaviranomaisen tehtävistä 1.1.2025 alkaen. Valmistelevana toimielimenä se kokoontuu jo vuoden 2024 puolella.

 

Kaupunginjohtajan irtisanoutuminen ja virkasuhteen kesto

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtaja Hanna Helasteen irtisanoutuminen ja myönnetään ero kaupunginjohtajan virasta siten, että virkasuhde päättyy 31.7.2024.

Kaupunginjohtajan virka täytetään seitsemän (7) vuoden määräajaksi. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

 

Muutokset luottamustehtävissä:

Tero Silvanille myönnettiin ero tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä, koska hän siirtyy työllisyysalueen lautakunnan puheenjohtajaksi. Tarkastuslautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Esa Niivee.

Päivi Lindqvistille myönnettiin ero varavaltuutetun tehtävästä ja sivistyslautakunnan varajäsenyydestä. Uudeksi varajäseneksi sivistyslautakuntaan nimetään Jouko Norvapalo.

 

Muut kaupunginvaltuuston päätökset:

Henkilöstökertomus vuodelta 2023 merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt henkilöstökertomuksen maaliskuussa.

Hyväksyttiin työvoimapalvelujen järjestämiseen liittyvät hallintosääntömuutokset – ja lisäykset 1.5.-31.12.2024 ja 1.1.2025 lukien.

Hyväksyttiin työllisyysalueen valmistelun osalta esitetyt määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon.

Myönnettiin määräraha Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkalan yksikön keittiön uuden astianpesulinjaston hankintaa varten. Astianpesulinjaston alustava hinta-arvio on 59 500 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi omavelkaisen takauksen myöntämisen Kiinteistö Oy Jämsänmäelle korkeintaan 1 650 000 euron suuruiselle lainalle 20 vuoden maksuajalla. Lainarahalla on tarkoitus peruskorjata Säterinkulma 3-5 talot, joissa on talotekniikan osalta paljon puutteita ja vesikate on tullut käyttöikänsä päähän.

Hyväksyttiin omavelkaisen 80 prosentin takauksen (560 000 €) myöntäminen Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n korkeintaan 700 000 euron suuruiselle lainalle. Lisäksi hyväksyttiin lyhytaikaisen 192 000 euron lainan myöntäminen esityslistan seliteosan mukaisesti.

Keskustan kylät autioittava linja torpedoitava – kaikki kyläkoulut edelleen säilytettävä –aloitteen osalta kaupunginvaltuusto totesi annetut selvitykset riittäviksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä, p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös