Kaupunginvaltuuston päätöksiä 28. marraskuuta 2022

Jämsän kaupungin ensi vuoden talousarvio on hieman ylijäämäinen, taloussuunnitelma kokonaisuutena 4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion, taloussuunnitelman sekä investointiohjelman. Myös kaupungin uusi päivitetty strategia hyväksyttiin. Kaupungin strategiassa visiona on: Jämsä - Aikaa elämälle.

Esityslista 28.11.2022 (linkki)

 

Strategian hyväksyminen v. 2022-2025

Jämsän kaupungin päivitetty strategian vuosille 2022-2025 hyväksyttiin.

Uudessa strategiassa Jämsän visio on – aikaa elämälle. Missio on olla turvallisen, toimivan ja vastuullisen yhteisön rakentaja. Strategian mukaisiksi arvoiksi linjattiin avoimuus, palveluhenkisyys, yhteistyökykyisyys, kestävyys.

Hallintosäännön muuttaminen

Hallintosäännön 1. tammikuuta 2023 voimaan tulevat muutokset hyväksyttiin.

Hallintosäännön päivittäminen on ajankohtaista hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta lakkaa. Sote -toimialaan ja -lautakuntaan liittyvät määräykset on poistettu hallintosäännöstä. Uutena tehtävänä maahanmuuton ja kotoutumisen toimivaltaa ehdotetaan sivistyslautakunnalle. Kaupunginhallituksen alaisuuteen ehdotetaan perustettavaksi henkilöstöjaosto ja konsernijaosto.

Talousarvio vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 sekä investointiohjelma vuosille 2023-2026

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2023 ja -suunnitelman vuosille 2023 – 2025 sekä investointiohjelman vuosille 2023 – 2026 esityslistan liitteen mukaisesti.

Taloussuunnitelma on kokonaisuutena yli 4 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta talousarviovuosi 2023 on hieman ylijäämäinen.

Maankäyttösopimuksen täydennys: Peikkorinteen asemakaavan muutos

Peikkorinteen asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimuksen täydennys hyväksyttiin. Lisäksi maankäyttöinsinööri valtuutettiin tekemään maankäyttösopimuksen täydennykseen tarvittaessa teknisluonteisia korjauksia.

Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitos: kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen päättyminen

Keski-Suomen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus päätetään esittelytekstissä kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Valtuusto delegoi kaupunginhallitukselle lopullisen sopimusasiakirjan hyväksymisen.

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille, jotka vastaavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Keski-Suomen kunnilta vastuu siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Merkittiin tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätösten mukaiset varavaltuutettujen määrien täydentämiset.

Jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2021-2025
Kansallinen Kokoomus ry:n osalta uusi varavaltuutettu on Elina Koivumäki,
Uuden Suunnan ryhmän osalta uusi varavaltuutettu on Hannes Laasonen ja
Perussuomalaiset r.p. osalta uusi varavaltuutettu on Mira Viinijärvi.

Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi

–       Kaupunginhallitus 14.11.2022 § 347 / Jämsän Vanhaintuki ry:n tilanne kaupungin näkökulmasta
–       Jämsä/Kuhmoinen sote -yhteistoimintasopimuksen voimassaolo lakkaa 31.12.2022 Keski-Suomen hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös