Kaupunginvaltuuston päätöksiä 29. toukokuuta 2023

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 lisätalousarvion. Valtuusto hyväksyi Kiinteistö Oy Jämsänmäen ja Jämsän Vanhaintuki ry:n rahoitusjärjestelyt ja kiinteistökaupan. Kaupunginhallituksen seuraavalle toimikaudelle valittiin vanhoja ja uusia jäseniä.

 

Henkilöstökertomus 2022

Henkilöstökertomus vuodelta 2022 merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt henkilöstökertomuksen maaliskuussa.

Talous

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2022

·        tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen
·        tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen sekä
·        korjatun tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Talousarvion muutos 2023

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 lisätalousarvion. Konsernipalvelujen lisätalousarvion nettomuutos on noin -90 000 euroa. Sivistyksen nettomuutos on noin -550 000 euroa ja elinvoiman on -90 000 euroa. Investointien netto putoaa kaupungilla 4 290 000 eurosta noin 2 712 000 euroon. Kokonaisuutena tehty lisätalousarvio on 106 993 euroa huonompi kuin vuoden 2023 tehty talousarvio.

Lisäksi valtuusto valtuutti kaupunginhallituksen antamaan Jämsänkosken Tekojääradalle annettavasta avustuksesta (80.000 €) osa tai kokonaan antolainana normaalein konsernin rahoitusehdoin enintään kuitenkin viiden vuoden laina-ajalla, siten että laina on kokonaan maksettu vuonna 2028.

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle antolainaa

Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle myönnettiin 100.000 euron laina Juustolan vanhan osan kattoremonttiin viiden vuoden laina-ajalla sekä 270.000 euron suuruinen Gradialla myynnissä olevan alakampuksen osoitteessa Koulutie 19 B, Jämsänkoski ostamiseen.

Kiinteistö Oy Jämsänmäki

Valtuusto myönsi Kiinteistö Oy Jämsänmäelle omavelkaisen takauksen 240.000 euron suuruiselle kymmenen vuoden korkotukilainalle. Kiinteistö Oy Jämsänmäki hakee lainaa kahden öljyllä lämpiävän kohteen lämmitysjärjestelmän muutostyöstä maalämpöön.

Terveyskujan kiinteistön omistusjärjestelyt

Valtuusto hyväksyi ehdotetun rahoitusjärjestelyn Kiinteistö Oy Jämsänmäen ja kaupungin rahoittaman ja takaaman Jämsän Vanhaintuki ry:n välillä. Lisäksi valtuusto hyväksyi periaatteet kiinteistön saneerauksesta ja sen rahoituksesta sekä velvoitti Jämsän Vanhaintuki ry:tä vähentämään lainojaan esittelytekstissä mainitulla tavalla.

Terveyskujan kiinteistön ostaminen ja sijoitus vapaan omanpääoman rahastoon

Valtuusto hyväksyi kaupan, jonka mukaan Jämsän kaupungin vuokrataloyhtiö ostaa Jämsän Vanhaintuki ry:n omistaman kiinteistön osoitteessa Terveyskuja 1. Lisäksi valtuusto päätti rakennuksen saneerauksesta, että kaupunginhallitus voi myöntää Kiinteistö Oy Jämsänmäelle enintään 1,5 milj.€ rahoituksen joko antolainana konsernilainan vakioehdoin tai takauksena tai näiden yhdistelminä kyseisen rakennuksen saneeraamiseksi.

Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy

Valtuusto myönsi Jämsänjokilaakson Jäähalli Oy:lle 100.000 euron antolainan jäähallin ulkokuoren parantamiseen.

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hallintosääntöön tehdyt päivitykset

Tässä päivityksessä konsernipalvelujohtajan toimivaltaan on määritelty mm. kaupunginjohtajan sijaisuuden hoitaminen ja talousjohtajan tehtävät. Lisäksi hallintosääntöön tehtiin lisäys, että mm. eri lautakuntiin valittavien henkilöiden tuli olla edellisissä vaaleissa valtuustoon ehdolla olleita henkilöitä.

Kaupunginvaltuusto äänesti kohdan täydentämisestä liitetiedostolla, joka sisältää KHO:n vuosikirjapäätöksen kokonaan. Äänestys Jaa 26  (pohjaesitys)  – Ei 12 (vastaesitys) – Tyhjiä 3

Kaupunginhallituksen vaali toimikaudeksi 2023 – 2025

Valtuusto valitsi kaupunginhallituksen toimikaudeksi 1.8.2023 – 31.5.2025. Jämsän kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja heillä jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.
Kaupunginhallituksessa on kaksi varapuheenjohtajaa.

Kaupunginhallituksen jäsenet                                                      Varajäsenet

Jorma Poti (SDP) puheenjohtaja                                                   Johanna Ketola (VIHR.)
Lotta Ahola (KOK) varapj. I                                                             Erja Laaksonen (KOK)
Sanna Rajala    (SDP)                                                                        Mikko Laitinen (SDP)
Ulla Patronen   (SDP                                                                         Peltonen Tuula (SDP)
Merja Lahtinen (KESK)                                                                    Tarja Uusipaasto (KESK)
Ilkka Salminen (PS)                                                                          Jyrki Niittymaa (PS)
Joni Frisk (PS)                                                                                    Markos Koskinen (PS)
Antti Lähdesmäki (US)                                                                     Mikko Hakala (US)
Anssi Mennala (KESK) varapj. II                                                    Mika Kyrö (KESK)

Länsikeskuksen asemakaavan maankäyttösopimuksen muutos

Valtuusto hyväksyi Länsikeskuksen asemakaavaan liittyvän maankäyttösopimuksen muutoksen.

Varavaltuutettujen määrän täydentäminen

Merkittiin tiedoksi uudet varavaltuutetut. Uudeksi varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi vaalikaudeksi 2021–2025 Kansallinen Kokoomus r.p. osalta keskusvaalilautakunta on määrännyt Pekka Rantalan ja Suomen Keskusta r.p ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. osalta Timo Sääksjärven.

Eropyyntö luottamustehtävistä

Karita Puttoselle myönnettiin ero luottamustehtävästä. Sivistyslautakuntaan uudeksi varajäseneksi valittiin Eila Sahala.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Similä, p. 040 869 3443

 

30.5.2023 klo 8.46 korjattu sivistyslautakuntaan uusi varajäsen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös