Kaupunginvaltuuston päätöksiä 7. marraskuuta 2022

Kaupunginvaltuusto päätti Jämsän tuloveroprosentiksi 8,26 prosenttia. Kiinteistöverotukseen ei tule muutoksia.

Esityslista 7.11.2022

Kunnallinen tuloveroprosentti vuodelle 2023

Valtuusto hyväksyi vuoden 2023 kunnallisveroprosentiksi säädöksen mukaisen 8,36 prosenttia.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön johdosta, kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä.

Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

Valtuusto päätti kiinteistöveroprosentit vuodelle 2023:

Vakituinen asuinrakennus 0,45 %
Muu asuinrakennus 1,05 %
Yleinen kiinteistövero
– rakennukset 1,00 %
– maapohja 1,00 %
Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %
Voimalaitokset 2,50 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Tilintarkastuspalvelujen hankinta – Option käyttöönotto vuosille 2023-2024

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa hallinnon ja talouden tarkastamista koskevaa sopimusta kahdella optiovuodella tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n kanssa tilikausina 2023 ja 2024. Lisäksi kaupunginhallitusta ohjeistetaan edelleen ohjeistamaan kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä valitsemaan BDO Audiator tilintarkastusyhteisöksi 2023-24.

Antolaina Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle

Valtuusto myönsi Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:lle 250.000 euron antolainan kolmeksi vuodeksi.
Jämsän Yrityskiinteistöt on hakenut kaupungilta kassalainaa investointien alijäämän kattamiseen.

Kiinteistöjen luovuttaminen rakentamattomana – sopimussakko

Kaupunginvaltuusto päätti, että Sami Nyman LKV Oy:ltä perittävän sopimussakon määrää kohtuullistetaan kaupunginhallituksen esittämillä perusteilla. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan sopimussakon kohtuullinen määrä olisi 10 % alkuperäisen sopimussakon määrästä lisättynä Jämsän kaupungille asian selvittämisestä aiheutuneilla kustannuksilla.

Kyseisessä kiinteistöjen kauppakirjassa on muun muassa sovittu, ettei kaupan kohteena olleita kiinteistöjä saa luovuttaa eteenpäin rakentamattomana ilman myyjän suostumusta. Mikäli ostaja luovuttaa tontin tai osan tontin omistuksesta, tulisi siitä suorittaa sopimussakko. Ostaja oli luovuttanut tontit edelleen rakentamattomina Himoskuutio Oy nimiselle yhtiölle

Valtuustoaloite

Määräaikaisen työsuhdeasuntomallin käyttöönoton mahdollisuudet rekrytoinneissa

Valtuusto totesi valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen riittäväksi ja aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupunki tarjoaisi puoleksi vuodeksi Jämsänmäen tyhjillään olevia vuokra-asuntoja toisesta kunnasta muuttavalle työntekijälleen työsuhde-etuna.
Annetussa vastauksessa todetaan, että Koy Jämsänmäen tilanne vajaakäytön suhteen on muuttunut olennaisesti, kun yhtiön asuntoihin asutettiin nopealla tahdilla ukrainalaisia sotapakolaisia. Tästä syystä, asuntoetuuden käyttöönotto ei ole toistaiseksi ajankohtaista. Tällä hetkellä asuntojen käyttöaste on noin 96%. Muutoin työsuhdeasunnon myöntäminen nähdään kannatettavana ajatuksena sekä kaupungin että Koy Jämsänmäen markkinoinnin näkökulmasta. Asuntoetu katsotaan saajalleen veronalaiseksi tuloksi mikä saattaa asuntoetuuden vetovoimaa.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös