Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samaan aikaan hyvinvointialueelle siirtyvät järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Keski-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Samaan aikaan hyvinvointialueelle siirtyvät järjestämisvastuun piiriin kuuluvat sopimukset.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle siirtyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (ja Seututerveyskeskus -liikelaitoksen) sopimukset ja Sote-kuntayhtymä / Perusterveydenhuollon liikelaitos Saarikan sopimukset sekä osa Keski-Suomen kuntien sopimuksista.

Siirron myötä sopijapuoleksi tulee Keski-Suomen hyvinvointialue.
Myös laskutusyhteystiedot muuttuvat 1.1.2023 (vuodelle 2023 kohdistuvien laskujen osalta).

Sopijapuolilta tämä siirto / ilmoitus ei vaadi muita, erityisiä toimenpiteitä. Lisätietoja, mm. yhteyshenkilöt, hyvinvointialueen verkkosivuilta www.hyvaks.fi

Viitteet:

·       Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki (616/2021)

·       Voimaanpanolain 38 §:n mukainen Keski-Suomen hyvinvointialueen ilmoitus sopijapuolille Virallisessa lehdessä (32/2022) 26.4.2022.

·       Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätökset 29.3., 6.9., 29.11. ja 13.12.2022

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös