Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina

Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina 14. maaliskuuta äidinkielen ja kirjallisuuden lukutaidon kokeella. Jämsän lukiossa kirjoituksiin osallistuu yhteensä 95 kokelasta. Eniten kirjoittajia on äidinkielen kokeessa ja toiseksi eniten matematiikan kokeessa.

Abiturienttien lisäksi kirjoituksiin osallistuu toisen vuoden opiskelijoita, kahden tutkinnon suorittajia ja kokeen uusijoita. Hyväksytyn kokeen uusimiskertoja ei enää rajoiteta.

Yliopilastutkinnon keväällä 2022 ja sen jälkeen aloittaneet suorittavat tutkinnon uuden rakenteen mukaisesti. Sitä ennen aloittaneet suorittivat neljä pakollista koetta. Uudessa tutkintorakenteessa suoritetaan vähintään viisi koetta. Kaikkien on kirjoitettava äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Vähintään yhden neljästä muusta kokeesta täytyy olla pitkän oppimäärän koe. Kyseiset neljä koetta tulee valita vähintään kolmesta oppiaineryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaaliaine. Muutoksen vaikutus entiseen verrattuna on melko vähäinen, sillä lähes kaikki opiskelijat ovat sisällyttäneet tutkintoonsa jo nyt vähintään viisi ainetta. Uusi rakenne tuo kuitenkin joustavuutta tutkinnon suorittamiseen, koska pakollisia kokeita ei valita ilmoittautumisvaiheessa.

Viimeinen kirjoituspäivä Jämsässä on 29. maaliskuuta ja tulokset lähetetään lukioille toukokuussa. Tulokset ja kokelaan arvostellut koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle nähtäväksi myös Oma Opintopolku -verkkopalvelussa.

Kevään ylioppilaat lakitetaan lauantaina 3.6.2023 Jämsänjoen yhtenäiskoulun liikuntasalissa. Samassa tilaisuudessa tullaan lakittamaan myös riemuylioppilaat eli Jämsän ja Jämsänkosken yhteiskoulujen vuoden 1973 ylioppilaat.

Kevään 2023 uudet ylioppilaat saavat paperisen ylioppilastutkintotodistuksen lisäksi digitaalisen todistuksen. Myös todistuksen ulkoasu uudistuu. Uuden visuaalisen ilmeen ohella näkyvin muutos on ajankohta, joka kertoo, millä tutkintokerralla kokeet on suoritettu.

 

Lisätietoja:

Johtava rehtori Juha Damskägg p. 040 836 1604

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös