Kiristyvä kuntatalous aiheena valtuustoseminaarissa

Vitikkala-salissa maanantaina pidetyn valtuustoseminaarin pääaiheena oli Jämsän kiristyvä talous. Terveen talouden tavoittelu aloitetaan ripeästi – mutta varotaan tekemästä mitään peruuttamatonta.

Konsernipalvelujohtaja Vesa Urtti vertasi kaupungin taloustilannetta suohon hukkuvaan hirveen.
– Jotain on tehtävä, jotta suosta päästään tukevalle maalle, Vesa Urtti sanoo.

Tilanteen korjaamiseksi Urtti näkee keinovalikoimana muun muassa yhtiöittämiset, mahdolliset omaisuuden myynnit, verotusratkaisut sekä käyttötalouden kulujen karsiminen ja tuottojen lisääminen.
– Talouteen tarvittavat kiristykset tulevat väistämättä näkymään niin palveluiden käyttäjille kuin verojen, maksujen ja taksojen muodossa kaikille kuntalaisille, Urtti toteaa.

Kuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen selosti seminaarin osallistujille mitä asioita kunnan tulee talouden kannalta ottaa huomioon.

On hyvä olla tietoinen kuntien talouden kehityksestä yleisesti. Taloudessa ollaan hyvin ongelmallisessa tilanteessa ja tämä koskee koko kuntataloutta, Lehtonen painotti.

– Nykypäivänä ei kannata tasaiseen ja ennustettavaan kuntalouteen haikailla vaan joka puolella pitäisi olla riittävät puskurit.  Se tarkoittaa myös kykyä tehdä vaikeita päätöksiä, parhaalla mahdollisella tiedolla. Päätökset pitää ulottaa oman valtuustokauden yli.

Lopulliset soten siirtolaskelmat saadaan ensi syksynä. Soten kiinteistöt ovat jääneet kuntien omistukseen, pakkovuokra-aika on 3 vuotta. Vuonna 2026 kunnille voi tulla huonoja taloudellisia vaikutuksia, jos kaikkia niiden kiinteistöjä ei enää vuokratakaan.

Vuonna 2023 jokaisen kunnan pitäisi päästä positiiviseen tulokseen vanhojen vuosien verohäntien ansiosta. Jos ei pääse – tulevat vuodet ovat vaikeita, Lehtonen ennustaa.

Vasta julkaistussa hallitusohjelmassa kunnat ovat välttyneet isoilta leikkauksilta. Kuntien kannalta hyvä asia on, että hallitusohjelmaan ei sisälly merkittäviä suoria leikkauksia kuntatalouteen. Myös kuntien toimintavapautta on lisätty.

Vuoden 2024 kuntien talousarviovalmistelu aloitetaan ja sitä tehdään pitkälle syksyyn vajavaisin tiedoin.

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä, p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös