Kohtuullistettujen hulevesimaksujen palauttaminen

Yhdyskuntatoimi postittaa tämän viikon aikana kirjeitä hulevesimaksun palautusta saaville kiinteistön omistajille. Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 26.3.2020 §28 hulevesitaksan kohtuullistamisesta. Vanhalla taksalla laskutetun jo maksetun ja kohtuullistetun hulevesimaksun erotus hyvitetään. Erotuksen hyvittämistä varten kiinteistön omistajalta pyydetään erillisellä kirjeellä tietoja hulevesimaksun palauttamista varten.

Hulevesimaksusta palautusta taksan kohtuullistamisen vuoksi vuodelta 2019 saa kaikkiaan noin 560 kiinteistöä. Käytettävissä olevan resurssien vähyyden vuoksi palautuksia tehdään vaiheittain. Palautusten suuren määrän ja resurssien vähyyden vuoksi hulevesimaksun saajilta toivotaan kärsivällisyyttä. Kaikki palautukset maksetaan kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hulevesimaksutaksaa vuodelta 2019 kohtuullistettiin maksuluokissa 2-4. Ainoastaan omakotikiinteistön perusmaksu 40 euroa pysyi ennallaan. Hulevesimaksuja kohtuullistettiin maksuluokissa 2-4, jopa 50 %. Lisäksi palautusta saavat maksuluokissa 3-4 olevat, kohtuullistamiskertoimen 0,7 saaneet kiinteistöt.

Tiedusteluihin vastataan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteessa hulevedet@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös