Koronalinjauksia tarkennettu

Koronasta johtuvia rajoituksia ja käytänteitä liittyen kaupungin tilojen käyttöön ja koronatestaukseen on tarkennettu. Tartuntatautilain uuden säännöksen soveltamisohje koskien soten henkilöstöä ja palveluntuottajia on valmistunut. Aluevaalien äänestys toteutettiin Jämsässä koronaturvallisesti.

Kaupungin tilojen vuokraaminen ulkopuolisille

Jämsän kaupungin koronavalmiusryhmä on arvioinut uudelleen kaupungin tiloihin asetettuja käyttörajoituksia. Viime viikolla tehdyn päätöksen mukaan tilojen vuokraaminen olisi sallittu perhe-elämän ja yksityiselämän piiriin kuuluviin toimintoihin. Sellaisen toiminnan salliminen kaveriporukoille tai perheille kaupungin tiloissa, joka on kielletty kaupungin työväenopistolta tai urheiluseuroilta, olisi vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta. Tämän johdosta kaupungin tilojen käyttö kielletään 4.2.2022 saakka kaupungin ulkopuolisilta toimijoilta.

– Tilojen käytön rajaaminen tartuntatautitilanteen hallitsemiseksi on perusteltua ja tarkoituksenmukaista, kun tartuntatautilain mukaisista karanteeni- ja eristysmääräyksistä on luovuttu, hallintoylilääkäri Jyri Moilanen toteaa.

Koronatestaus julkisessa terveydenhuollossa

Jatkossa julkisessa terveydenhuollossa Jämsän terveysasemilla voidaan tehdä koronatestauksia ainoastaan
terveydellisin perustein. Koronapassia varten koronatestauksia ei tehdä, koska kyseessä ei ole terveyden hoitaminen.

Lieväoireinen rokottamaton tai henkilö, jolla on vajaa rokotussuoja, ei pääse koronatestiin julkisessa terveydenhuollossa, ellei kuulu johonkin alla olevista ryhmistä.

– terveydenhuollon ammattilainen on kehottanut testiin
– työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä
– kuulut ryhmään, jolle suositellaan neljättä koronarokotusta
– käyt säännöllisesti hoidossa sairaalassa vakavan sairauden vuoksi (esim. dialyysihoito, syöpähoidot)
– olet raskaana

Soten henkilöstöä koskeva soveltamisohje

Vuoden alusta voimaan astui TTL48 pykälä, jossa säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan suojautumisesta koronaa vastaan. Säännöksen tarkoituksena on suojata erityisesti covid-19-taudin vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä. Lisäksi säännöksellä turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön terveyttä ja työturvallisuutta sekä näin myös riittävien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta.

Työnantajille säännös toi velvollisuuden huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa lähikontaktissa työskentelevä henkilöstö aiheuttaa mahdollisimman vähän koronaviruksen tartuntavaaraa covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille potilaille tai asiakkaille. Säännöksen soveltamisohje toimitetaan tiedoksi soten henkilöstölle, palveluntuottajille, avustajille sekä kaupunginhallitukselle.

Koronaturvalliset aluevaalit

Jämsässä aluevaalien terveysturvallinen äänestäminen toteutettiin koronapandemiatilanteen edellyttämillä monipuolisilla järjestelyillä. Äänestämisessä noudatettiin Oikeusministeriön ja THL:n ohjeita koronaturvallisuudesta. Myös karanteenissa olevilla oli mahdollisuus antaa äänensä vaaleissa.

– Äänestäjät käyttivät äänestyspaikoilta tulleen palautteen mukaan todella hyvin maskeja, jonotusta pyrittiin ohjailemaan äänestyspaikkojen rajoissa. Ongelmana on Jämsässä tarpeeksi väljien äänestyspaikoiksi sopivien paikkojen puute. Koronaan sairastuneiden äänestäminen oli ohjeistettu kaikille vaalipäivän paikoille. Äänestäjän piti ilmoittautua puhelimitse numeroon, joka ilmoitettiin äänestyspaikan ulkopuolella julisteessa. Ainoastaan Seppolan äänestysalueen vaalipaikalta sain tietoa, että he järjestivät äänestyksen viidelle henkilölle ulkona, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Riekki kertoo. 

Jämsän kaupungin koronavalmiusjohtoryhmä kokoontuu viikoittain tiistai-iltapäivisin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koronapandemiaryhmän kokouksen jälkeen.

Kaupungin tilojen vuokraaminen ulkopuolisille  toimijoille, vs. kaupunginjohtajan päätös 25.1.2022 (pdf)

Lisätietoja:
Vs. kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen, p. 040 747 7736
Hallintoylilääkäri Jyri Moilanen, p. 040 617 5215

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös