Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin työväenopiston yhteistyö päättyy

Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan välinen sopimus työväenopiston opetuksen järjestämisestä Kuhmoisissa on vuodelta 2009, joten sen päivittäminen on ollut varsin ajankohtaista.

Kuhmoisten kunnan sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 14.2.2023 sopimuksen päivittämistä, sekä sen vaihtoehtona sopimuksen irtisanomista helmikuun 2023 loppuun mennessä, ja yhteistyön sopimisesta Oriveden seudun kansalaisopisto OSKO:n kanssa

Molempien tahojen kanssa oli käyty alustavia keskusteluja ja molemmilla tahoilla olisi tahtotilaa toiminnan järjestämiseksi Kuhmoisissa. Kuhmoisten sivistyslautakunta päätyi Jämsän työväenopiston sopimuksen irtisanomiseen ja kiittää Jämsän kaupunkia pitkäaikaisesta yhteistyöstä ja vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämisestä alueellisesti. Nykyinen sopimus Jämsän kaupungin kanssa päättyy 31.12.2023.

–        Kuhmoisten kunta kuuluu Pirkanmaan maakuntaan ja sivistystoimessa halutaan tiivistää yhteistyöverkostoja Pirkanmaan toimijoiden kanssa, toteaa sivistystoimenjohtaja Pertti Terho

Jämsän työväenopiston kokonaistuntimäärä on noin 6600 tuntia, joista Kuhmoisten toteutunut tuntimäärä on ollut vuosittain noin 600-700 tuntia.

Ratkaisulla ei ole vaikutusta Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin yhteistyöhön Jämsänjokilaakson musiikkiopiston osalta.

–        Olemme sopineet Kuhmoisten kunnan kanssa, että siirtymävaiheen kielteiset vaikutukset opiskelijoihin pyritään minimoimaan. Kiitämme Kuhmoisten kuntaan pitkäaikaisesta yhteistyöstä, toteaa sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen

Kansalais- ja työväenopistojen tehtävänä on vastata alueellisiin ja paikallisiin sivistystarpeisiin ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Opetusta voidaan järjestää iltaisin, viikonloppuisin, intensiivikursseina, etäopetuksena sekä verkkokursseina.

 

Lisätietoja:

Pertti Terho, sivistystoimenjohtaja, Kuhmoisten kunta, p. 040 182 2402
Tuija Huikuri, vs. kehittämispäällikkö-opistojen rehtori, Jämsän kaupunki, p. 040 751 4731

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös