Kysely Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluista

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluista halutaan asukkaiden kannanottoja päätöksenteon tueksi.

Keski-Suomen hyvinvointialueen asukkailla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaamalla kahteen kyselyyn 30.6.-31.7.2023. Kyselyissä kartoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä sekä etä- ja lähipalveluita. Uusia kyselyitä tullaan julkaisemaan lisää vuoden 2023 aikana.

Kyselyissä kokeillaan uutta helppokäyttöistä Polis-kyselyalustaa, joka täydentää asukkaiden osallistumismahdollisuuksia hyvinvointialueen päätöksentekoon. Koska kyselyalusta on kokeiluvaiheessa, se ei valitettavasti vielä tue lukuohjelmia, eikä siitä ole olemassa muita kieliversioita. Kyselyyn voi vastata nimettömästi osoitteessa www.hyvaks.fi/kyselyt.

Vastaamalla voi vaikuttaa hyvinvointialueen päätöksentekoon

Kyselyissä hyvinvointialueen asukkaat voivat ilmaista mielipiteensä anonyymisti, helposti ja rakentavasti. Kysely perustuu erilaisten väittämien äänestämiseen. Vastaajalle esitetään valmiita väittämiä, joista hän voi olla samaa tai eri mieltä tai ohittaa väittämän. Vastaaja voi myös itse lisätä omia väittämiä kyselyalustalle muiden vastaajien äänestettäväksi.

-Kyselyalustalle kannattaakin palata useamman kerran, jotta pääsee äänestämään muiden vastaajien lisäämiä väittämiä, sanoo projektityöntekijä Sini Lehtonen.

Kyselyiden tulokset jaetaan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle, ja niitä tullaan hyödyntämään hyvinvointialueen toiminnassa ja päätöksenteossa.

Polis-kyselyalusta on osa Sitran rahoittamaa Uudet vaikuttamisen tavat -hanketta

Polis on uudenlainen digitaalinen kyselyalusta, joka vastaa kansalaisten toiveeseen helposta, mutta vaikuttavasta tavasta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun (Sitran kyselytutkimus, 2022). Polis-kyselyalustan kokeilu on osa Sitran rahoittamaa kaksivuotista Uudet vaikuttamisen tavat -hanketta, johon Keski-Suomen hyvinvointialue on valittu mukaan. Hankkeessa on mukana yhteensä yhdeksän hyvinvointialuetta.

Kokeiluun osallistumisen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen hyvinvointialueen päätöksentekoa perustumaan palveluiden käyttäjien ja asukkaiden tarpeisiin. Lisäksi halutaan kehittää hyvinvointialueen asiakasosallisuutta.

Lisätietoja:

Sini Lehtonen, projektityöntekjä, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 409 4975, sinituulikki.lehtonen(at)hyvaks.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös