Lähiliikuntareitti Terveleppämetsän alueelle

Jämsänjoen varressa olevaan tervaleppämetsään toteutetaan esteetön lähiliikuntareitti, jonka kokonaispituus on noin 450 metriä. Reitti valmistuu touko-kesäkuun loppuun mennessä.

Jämsän kaupungin ulkoilureittisuunnitelman mukaisen ulkoilureitistön osana on suunniteltu esteetön lähiliikuntareitti Tervaleppämetsän alueelle.

Tammikuussa 2022 WSP Finland Oy:n toteuttaman karttakyselyn perusteella Jämsän alueelle kaivataan luontoliikuntareittejä ja -kohteita, jossa arkiliikunta ja esteettömyys on huomioitu. Luonnossa oleskelu ja liikkuminen vähentävät tutkitusti stressiä ja parantavat mielialaa. Hyvät matalan kynnyksen luontoympäristöt kannustavat liikkumaan ja tarjoavat mahdollisuuksia niin rauhoittumiseen kuin sosiaaliseen kanssakäymiseen. Jämsän kaupunki haluaa myös mahdollistaa esteettömän arkiluontoliikunnan mahdollisuutta.

Hankkeen rahoitus muodostuu Himos-Jämsä matkailun toimintaympäristön kehittämishankkeeseen tehdyn muutoshakemuksen myötä siten, että Keski-Suomen liiton tukiosuus on 70 prosenttia. Työt aloitettiin lokakuun 2022 aikana ja loput työt tehdään touko-kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Esteettömän reitin rakentamisessa suoritettavat maansiirtotyöt ja perusrakenteet:
– väylän raivaus, maapohjan työstäminen, maansiirtotyöt
– ojan kaivaminen
– reitin alustalle kangas, sorastus ja pinnoitteeksi kivituhkamurske
– esteettömien taukorakenteiden (penkit tms.) hankkiminen/rakentaminen
– maisemaniityn kylväminen
– opasteiden hankinta

Lisäksi reitille on tehty valaistussuunnitelma, jossa kaupungin omarahoitusosuus on 100 prosenttia. Valaistuksen toteutus saatetaan loppuun samalla aikataululla hankkeen muiden toimenpiteiden kanssa.

 

Lisätiedot:
Projektityöntekijä Antti Mäkinen, p. 040 756 1240 tai antti.makinen@jamsa.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös