Lapset tyytyväisiä saamaansa varhaiskasvatukseen

Jämsän varhaiskasvatuksessa tehdään vuosittain arviointikyselyt hoitolapsille ja heidän vanhemmilleen.

Lapsista lähes 80 prosenttia tulee mielellään hoitoon tai eskariin ja kokee hoitopaikan aikuiset mukaviksi. Lähes 90 prosenttia vastasi, että hoitopaikan aikuiset auttavat ja lohduttavat, jos on surullinen olo. Tämä selvisi päiväkoti-ikäisille tehdystä kyselystä.

Varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista 96 prosenttia kertoi, että heillä on kavereita. Ulkona leikkimisestä piti 89 prosenttia vastaajista ja hoitopaikan ruokaa piti hyvänä 74 prosenttia vastaajista.

Eniten lasten mielipiteet jakaantuivat lepohetkistä, lelujen vapaapäivästä ja siitä, saavatko lapset olla mukana päättämässä asioista. Lepohetkistä piti reilut puolet vastaajista, samoin lelujen vapaapäivistä. Lapsista 61 prosenttia koki saavansa olla mukana päättämässä asioista.

Kysely toteutettiin yli 3-vuotiaille lapsille Mitä pidät päiväkodista -pelin avulla. Vastauksissa ei ollut juurikaan eroa vuoden 2021 kyselyyn.

 

Alkuvuonna huoltajille toteutettuun kyselyyn vastasi 169 vanhempaa. Kyselyn painopisteenä oli yhteistyö ja huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa.

Vastaajista lähes 90 prosenttia vaihtoi henkilökunnan kanssa lapsen kuulumisia lähes päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa. Lähes kaikki vastaajat pitivät tärkeänä tätä viestinvaihtotapaa. Kaksikolmasosaa vastaajista oli saanut tietoa lapsen arjesta Daisy- tai Wilma-järjestelmien kautta.

Huoltajista 82 prosenttia koki varhaiskasvatuskeskustelut (vasu) hyödyllisiksi ja 66 prosentin mielestä lapselle tehtävä henkilökohtainen vasu on tärkeä.

Yhteistyö vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa on hyvää. Näin koki yli 80 prosenttia vastaajista. Toisaalta 67 prosenttia oli sitä mieltä, että huoltajien näkemyksiä kuullaan ja niillä on merkitystä.

 

Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläisen mukaan kyselyjen tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa sekä päiväkoti- että lapsiryhmätasolla. Lisäksi huoltajille tehdyn kyselyn tuloksia hyödynnettiin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman päivittämisessä viime keväänä.

Sivistyslautakunnalle esiteltiin kyselyjen tuloksia 15. joulukuuta pidetyssä kokouksessa.

 

Lisätietoa:

Varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, p. 040 507 9571

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös