Luottamushenkilöiden koulutuksessa synnytettiin luottamusta

Jämsän kaupungin luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita osallistui torstai-iltana koulutustilaisuuteen, jonka teemana oli luottamushenkilöiden roolit ja vastuut päätöksenteossa. Kouluttajina toimivat hallintotieteiden emeritusprofessori Risto Harisalo ja toimitusjohtaja, valmentaja Marita Lehikoinen.

Kunnan uudistunut rooli, talouden kiristyminen, johtaminen sekä erityisesti verkostojen ja keskinäisen vuorovaikutuksen ja luottamuksen merkitys aiheina korostuivat.

Marita Lehikoisen mukaan hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa kuntien tulee luoda nahkansa uudelleen. Verkostoitumien lisääntyy ja taloudelliset reunaehdot ovat arkipäivää. Kunnille povataankin kovaa mahalaskua ensi vuodesta eteenpäin, raha on tiukalla.

– Kaupungin menestys pohjautuu luottamushenkilöiden, poliittisen johdon ja viranhaltijoiden väliseen toimivaan yhteistyöhön, Marita Lehikoinen painotti.

Roolit ja vastuu

Luottamushenkilön roolissa pysyminen ei ole kovin yksinkertaista, mutta se on parantunut viime vuosina.
– Toiminnan ohjaaminen ja strategisten tavoitteiden arkeistaminen ja prosessit kuuluvat toimivalle johdolle ja operatiiviseen toimintaan, tähän ei luottamushenkilöillä ole sijaa. Mitä enemmän vuoropuhelua käydään – sen parempi. Luottamushenkilö ei kuitenkaan ole toiminnan ohjaaja, eikä voi ohjata kunnan esihenkilöitä toimimaan jollain tietyllä tavalla, Marita Lehikoinen muistutti.

Luottamushenkilönä toimitaan vuoden ympäri 24/7 useissa eri rooleissa. Lehikoisen näkemys on, että vaatimukset luottamushenkilöiden taitojen suhteen kasvavat. Onkin tärkeää pohtia, missä omat taidot ovat hyviä ja missä kohtaa tarvitaan lisää taitoja.

Luottamus on keskeinen asia viranhaltijan ja luottamushenkilöiden välillä

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolien selkeyttämiseen tarvitaan vuoropuhelua. Keskustelua ei synny tekemättä mitään, luottamushenkilöiden tulee voida tutustua operatiiviseen johtoon. Sisäiset verkostot auttavat roolien selkeyttämisessä.

–  Vuorovaikutuksen helpottamiseksi viranhaltijat ja luottamushenkilöt voisivat tutustua paremmin esimerkiksi asioiden ja toimialojen esittelyjen yhteydessä, valtuuston puheenjohtaja Matti Similä ehdotti.

Risto Harisalon kokemuksen mukaan luottamus on kaiken yhteistyön perusta.
– Jos jokin asia tulisi valita keskinäisen yhteistyön perustaksi, sen pitäisi olla luottamus, Harisalo painotti. Jos meillä ei ole luottamusta, emme puhu toisillemme. Vain luottamuksen vallitessa voimme käsitellä konflikteja rakentavasti ja yhteistyötä kunnioittaen.

Asioiden käsittelyyn ja ratkaisuksi Harisalo kannusti keskusteluun, jopa väittelyyn, jonka lopputulos on dialoginen ratkaisu.
– Rakentavan väittelyn tarkoitus ei ole voittaa väittelyä vaan synnyttää uutta informaatiota.

Harisalon tilaisuuden päätteeksi antama ohje osallistujille sopii ihan jokaiselle: ”Sanokaa toisillenne vain sellaisia asioita, jotka voivat olla huomenaamulla Jämsän paikallislehden etusivulla.”

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston pj. Matti Similä p. 040 869 3443

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös