Matkailulla on suuri aluetaloudellinen merkitys Himos-Jämsän alueella

Himos-Jämsän matkailun merkittävät kärkiyritykset uskovat alan kasvumahdollisuuksiin ja investoivat tulevaisuutta silmällä pitäen.

Jämsän matkailusta saatava kokonaishyöty oli 65,4 miljoonaa euroa ja työllisyysvaikutus 262 henkilötyövuotta vuonna 2021, kun mukaan otetaan sekä välittömät että välilliset vaikutukset.

Liikevaihdolla mitattuna matkailu on volyymiltään yli kaksinkertainen maa- ja metsätalouteen verrattuna. Näin siitä huolimatta, että matkailulle tyypillisten toimialojen toimipaikkojen määrä on melko vähäinen ja suuri osa toimipaikoista on henkilöstömäärällä mitattuna pieniä. Matkailun yhteenlaskettu aluetalousvaikutus on kuitenkin suuri ja matkailun suhteellinen osuus on suurempi kuin valtakunnan tasolla. Tämä selviää tuoreesta Himos-Jämsän matkailun aluevaikutusten selvityksestä, jonka on toteuttanut FCG Finnish Consulting Group Oy. Selvitys toteutettiin osana Uutta kilpailukykyä Himos–Jämsän matkailuun -hanketta.

 

Himos-Jämsässä yöpyy eniten kotimaisia vapaa-ajan turisteja

Himos-Jämsän matkailu painottuu vahvasti kotimaisiin asiakkaisiin ja vapaa-ajanviettoon. Rekisteröityneitä yöpymisiä oli viime vuonna yhteensä 289 289. Tilastosta puuttuu kuitenkin arviolta 50 000 – 100 000 yöpymistä, sillä osa majoittajista ei ilmoita tietojaan ja osa ei ole rekisteröitynyt Jämsään.

Vierailijoista kotimaisia matkailijoita oli 93 prosenttia. Viime talvena Himos-Jämsän alueella käyneille matkailijoille tehdystä asiakastyytyväisyyskyselystä selviää, että turisteista 18,3 prosenttia saapui pääkaupunkiseudulta. Myös lähimmistä maakuntakeskuksista Tampereelta ja Jyväskylästä tuli runsaasti matkailijoita.

Suurin osa ulkomaisista turisteista saapuu Virosta, Alankomaista ja Ruotsista.

Viime talvena matkailijat viipyivät Himos-Jämsässä keskimäärin 4,1 vuorokautta. Yöpyjistä 76 prosenttia majoittui mökissä.

– Himos-Jämsä on kasvattanut markkinaosuuttaan, sillä kotimaisten yöpyjien määrä oli viime vuonna suurempi kuin aiempina vuosina. Yöpymisissä koronan vaikutus ei juurikaan näy, ainakaan negatiivisesti. Ympärivuotisuus on vahvistunut ja Himos matkailualueena on kiinnostava investointien näkökulmasta. Ulkomaan markkinointimme kohdentuu vahvemmin saksankieliseen Eurooppaan, Italiaan, Espanjaan ja Ranskaan, kertoo Jämsän kaupungin matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén.

Nainen golffaamassa Himoksen golfkentällä

Himos-Jämsän matkailualueella on paljon kasvupotentiaalia

Selvityksen mukaan tulevaisuudessa kasvua voidaan hakea ulkomaisista matkailijaryhmistä. Tämä kuitenkin edellyttää yhteistä tahtotilaa ja tiivistiä yhteistyötä matkailutoimijoiden kesken niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.

Kotimaan matkailua voitaisiin kasvattaa markkinaosuutta lisäämällä. Vuosina 1995-2022 yöpymisistä keskimäärin 59 prosenttia oli talvikaudella ja 41 prosenttia kesäkaudella. Kasvupotentiaalia onkin erityisesti syys-marraskuussa ja huhti-toukokuussa. Selvityksen mukaan kasvun saavuttaminen edellyttäisi jatkuvaa uusiutumista ja merkittäviä yleisötapahtumia hiljaisiin ajankohtiin.

Himos-Jämsän alueen matkailun kärkiyritykset uskovat kasvumahdollisuuksiin ja investoivat tulevaisuuteen. Sen sijaan lukuiset yrittäjävetoiset pienyritykset tarvitsevat yhteismarkkinointia ja -kehittämistä. Aluetalousselvityksen yhtenä johtopäätöksenä onkin, että matkailutoimijoiden kasvutavoitteiden saavuttamiseksi mukaan tarvitaan myös julkisen sektorin apua.

 

Lisätiedot:

Matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393

Projektipäällikkö, Uutta kilpailukykyä Himos–Jämsän matkailuun -hanke, Nina Lehtomäki, p. 044 794 4200

 

Lue lisää:

Himos-Jämsän matkailun aluetalousselvitys

Fatbike Himoksella

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös