Matkailustrategian alkukysely kiinnosti

Himos–Jämsä-matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankeessa on käynnistynyt matkailusrategiatyö. Strategiatyön aluksi toteutettiin kaksi lähtötilakyselyä, toinen Himos-Jämsän matkailuyrityksille ja toinen Jämsän päättäjille sekä matkailun kehittäjille. Kyselyiden tavoitteena oli koota yhteen erilaisten toimijoiden näkemyksiä Himos-Jämsä-matkailualueen mahdollisuuksista ja kehittämisen painopisteistä. Digitaalisen Howspace-alustalla toteuttujen kyselyjen kautta arvokkaita näkemyksiä strategiatyöhön antoi 80 toimijaa.

Vastaajien arvioiden mukaan Himos-Jämsän vahvuus matkailualueena on Himos-Jämsän maantieteellinen sijainti ja saavutettavuus. Alueella on veturiyrityksiä, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa markkinoilla sekä monipuolinen matkailuyritysten verkosto. Suurimmalla osalla vastanneista yrityksistä oli meneillään tai käynnistymässä kehittämishankkeita ja yli kolmannes yritysvastaajista harkitsee tai on päättänyt uusista investoinneista Himos-Jämsän matkailualueelle.

Matkailun kasvu alueella ja luottamus alueen potentiaaliin tulevaisuudessa on hyvä. Matkailun yöpymiset ovat kasvaneet vuodesta 2015 alkaen. Kotimaan matkailijoiden yöpymisten määrä on kasvanut myös korona-aikana. Himos-Jämsän matkailuyritysten ja kaupungin yhteistyö arvioidaan erityisesti yhteismarkkinoinnin osalta tuloksellisiksi.

Kyselyn vastausten pohjalta strategiatyössä yhdessä ratkaistavia asioita ovat mm. Himos-Jämsän imagon kapeus; Himos-Jämsän tunnettuus kotimaassa arvioidaan korkeaksi, ja matkailuimagon toivotaan laajenevan Himoksen ja tapahtumien ohessa. Tavat jakaa tietoa matkailukohteen sidosryhmille ja aiempien strategiatöiden toimeenpano koettiin puutteelliseksi.

Luontomatkailijan tarpeisiin vastaavan infran ja informaation kehittämistarpeet nousivat myös monessa vastauksessa esille. Himos-Jämsän sisäinen saavutettavuus vaatii parantamista. Nyt liikkuminen alueella edellyttää omaa tai vuokra-autoa. Julkinen liikenne Himoksen ja Jämsän alueiden välillä ja matkaketjut puuttuvat. Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin osaaminen sekä alueen näkyvyyden ja ostettavuuden kehittäminen on alkuvaiheessa. Isoissa yrityksissä on ostopolku kunnossa, mutta pienemmissä yrityksissä ei ole välttämättä resursseja ja osaamista asiaan. Jämsän kaupungin koordinoimat digi- ja yhteismarkkinointihankkeet koettiin tärkeiksi ja toimintaa halutaan jatkaa.

Himos-Jämsän ympärivuotisen matkailun vahvistaminen vaatii vielä työtä. Kausivaihtelu on tällä hetkellä suurta ja ympärivuotisen kysynnän ja palvelutarjonnan kehittäminen nähtiin yhtenä keskeisenä kannattavuuden parantamisen edellytyksenä.

Lähtötilakyselyiden jälkeen siirrymme keräämään jämsäläisiltä asukkailta kokemuksia ja näkemymyksiä matkailun kehittämiseen sekä käynnistämme osallistavia työpajoja eri sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:
Matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393
Matkailuasiantuntija Salia Binaud, p. 040 643 1113

Tutustu tarkemmin kyselyn tuloksiin: https://www.himosjamsa.fi/matkailustrategia/

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös