Muutokset ruotsin kielen opetuksessa 1.8.2024 alkaen

Jämsän sivistyslautakunta  hyväksyi kokouksessaan 13.6.2024 ruotsin kielen opetussuunnitelmamuutokset.

Valtioneuvoston päätöksen  mukaisesti opetuksen vähimmäistuntimäärä nousee toisen kotimaisen kielen osalta kuudesta (6)  seitsemään (7)  vuosiviikkotuntiin 1.8.2024 alkaen.  Sivistyslautakunta on jo aiemmin sijoittanut ruotsin kielen lisätunnin 9. vuosiluokalle. Jatkossa ruotsia opetetaan 6, 7 ja 9 luokalla 2 tuntia viikossa ja 8 luokalla 1 tunti viikossa, yhteensä 7 tuntia aiemman 6 sijaan.

Tuntijakouudistuksen tavoitteena on edistää toisen kotimaisen kielen ja etenkin B1-ruotsin oppimista ja opetusta sekä lisätä toisen kotimaisen kielen osaamista.  Tärkeänä tavoitteena on myös riittävän ruotsin kielen taidon saavuttaminen perusopetuksen aikana, jotta vahvistetaan oppilaan valmiuksia käyttää ruotsin kielen taitoaan monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa.

Uudistuksessa pääperiaatteena on ollut, että B1-kielen opetuksen tavoitteita ei lisätä, mutta opetuksen tavoitteita, sisältöalueita sekä osaamisen tason kuvauksia on päivitetty. Osaamisen tasoa arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 ei nosteta.

Nyt hyväksytyksi tullut opetussuunnitelmamuutos noudattaa opetussuunnitelmaperusteisiin tehtyjä muutoksia.  Päivityksessä on myös tarkasteltu 8 ja 9 vuosiluokkien oppisisältöjä uudelleen vastaamaan 9 luokalle lisättyjä oppitunteja. Käytännössä siis aiemmin osa  8 vuosiluokalla opetetuista sisällöistä opetetaan jatkossa 9 vuosiluokalla.

Lisätietoja antaa opetussuunnitelmatyöryhmän pj, perusopetuksen rehtori Jaana Kummala, p. 040 755 0178

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös