Nuorisovaltuuston aloite – kouluaamujen myöhentäminen

Jämsän nuorisovaltuusto on tehnyt aloitteen sivistyslautakunnalle 2.5.2023 yläkoulujen kouluaamujen aloittamisen kokeilumuotoisesta myöhentämisestä nykyisestä kahdeksaan painottuvasta rytmistä yhdeksään painottuvaan. Nuorisovaltuusto oli selvittänyt asiaa huomioiden eräitä tutkimustuloksia.

Lisäksi nuorisovaltuusto oli tehnyt kyselyn oppilaitoksien henkilökunnalle, johon vastasi 47 henkilökunnasta. Kyselyn vastanneista 59,6 % kannatti myöhäisempiä aamun aloituksia. Perusteluina oli mm. työmatkojen pituus ja työpäivään valmistautuminen.

Nuorisovaltuusto oli myös pyytänyt lausuntoa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:stä edunvalvonnan asiantuntijalta tutkimuksensa pohjalta. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry. suositteli aloitteen hyväksymistä.

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 31.5.2023, että aloitteeseen vastaaminen annetaan johtavan rehtorin valmisteltavaksi. Valmisteluun osallistuvat perusopetuksen rehtorit ja logistikko.

Lautakunta evästi aloitteen valmistelua siten, että valmistelussa otetaan huomioon lainsäädännön velvoitteet yhteistyöstä oppilaiden, kotien ja henkilöstön kanssa sekä nykyisten kuljetussopimusten asettamat reunaehdot (kuljetuskapasiteetti, kustannusvaikutukset) aloitteessa esitettyyn kokeiluun nähden.

Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 0400 542 062

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös