Nuorten kotouttamiskoulutukselle oma opetussuunnitelma

Jämsän työväenopistossa järjestetään suomen kielen ja kotoutumisen koulutusta 16–18-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille nuorille. Koulutus on suunnattu sellaisille nuorille, jotka ovat kotimaassaan suorittaneet vähintään peruskoulun yhdeksän vuosiluokkaa, mutta eivät ole ehtineet aloittaa jatko-opintojaan. Opintoja tarjotaan myös nuorille, joilla tutkinnon suorittaminen on jäänyt kesken kotimaassaan.

Koulutukseen osallistuu tällä hetkellä 19 nuorta.

Kotouttamiskoulutuksen tavoitteena on edistää suomen kielen taidon lisäksi yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia valmiuksien kehittymistä sekä tukea opiskelijan työllistymistä tai siirtymistä jatkokoulutukseen. Opiskelijan on mahdollista siirtyä jatko-opintoihin tai työelämään kesken koulutuksen, kun hän saavuttaa riittävän suomen kielen taidon.

Koulutus kestää enimmillään noin vuoden ajan. Koulutuksen kestossa huomioidaan opiskelijan yksilölliset tarpeet. Lähiopetusta on noin 25-28 tuntia viikossa. Koulutukseen sisältyy yhteensä noin 8 viikon mittainen työssäoppimisjakso, joka jaetaan eri pituisiin jaksoihin koulutusajalle.

– Kotoutumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää tarjota maahanmuuttajille mahdollisuus maksuttomaan suomen kielen opiskeluun. Opetussuunnitelma tuo opiskeluun tavoitteellisuutta, ja koulutuksen aikana luodaan jo toimivat suhteet alueen oppilaitoksiin ja yrityksiin. Osallisuuden lisääminen edesauttaa hyvinvointia sekä integroitumista uuteen asuinympäristöön, sanoo va. kotouttamiskoordinaattori Tuija Huikuri.

Koulutuksen järjestäjänä toimiva Jämsän työväenopisto tekee laajaa yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Koulutusyhteistyössä ovat mukana muun muassa Jämsän lukio, Gradia Jämsä, Kristillinen kansanopisto, Etsivä nuorisotyö, kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi, TE-palvelut, SPR sekä muita järjestöjä, yhteisöjä, hankkeita ja alueella toimivia yrityksiä.

Jämsän sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26. tammikuuta paikallisen suomen kielen ja kotoutumisen koulutuksen opetussuunnitelman. Heti käyttöön otettava opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen hyväksymiin opetussuunnitelman perusteisiin.

 

Lisätiedot:

kehittämispäällikkö-opistojen rehtori Sini Käkönen, p. 040 751 4731

va. kotouttamiskoordinaattori Tuija Huikuri, p. 044 901 9784

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös