Nuorten kulttuuri- ja liikuntastipendit haettavana

Nuorten kulttuuri- ja liikuntastipendit haettavana 14.1.2024 mennessä.

Jämsän kaupunki jakaa vuosittain lii­kun­nan, taiteen ja kulttuurin aloilla ansioituneille jämsäläisnuorille 50 euron suuruisia stipendejä. Liikuntastipendi myönnetään kaikille 15-22 -vuotiaille jämsäläisille, jot­ka ovat saavuttaneet ko. vuoden aikana Suomen mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa tai kansainvälisissä arvokilpailuissa mitalisijan. Samalle ikäryhmälle jaettavista kulttuuri- ja taidestipendeistä esitykset tehdään järjestöjen tai oppilaitosten toimesta.

Liikunnan stipendiehdokkaista tulee urheilijan tai muiden taustatahojen tehdä esitys perusteluineen 14.1.2024 mennessä sivistystoimelle kaupungin verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Samalla tavalla oppilaitosten tai järjestöjen tulee toimittaa esitykset kulttuuristipendien saajista.

Esityksen tekijän on selvitettävä ennen esityksen tekemistä stipendiaatin sekä alaikäisten kohdalla myös hänen huoltajansa suostumus esityksen tekoon. Myös stipendiaatin nimen ja stipendin perusteluiden julkaisemiseen on kysyttävä suostumukset.

Päätökset stipendien saajista tekee vapaa-aikapalvelupäällikkö teh­ty­jen esitysten pohjalta.

Stipendiesityksen voi tehdä oheisen linkin kautta: https://formbox.fi/e-form/fi/jamsa/ac65ba8ffd

 

Lisätietoja:

Vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki, p. 040 571 6556

Jaa sosiaalisessa mediassa

Lue myös